Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat

Yrityksen osakkeiden, osuuksien tai liiketoiminnan myynti tai lahjoitus edellyttää tietoa yrityksen arvosta. Arvonmäärityksen voit teettää meillä, jos suunnittelet yrityksen tai sen osan myyntiä tai ostoa. Arvonmääritys edeltää myös sukupolvenvaihdokseen liittyvää kauppaa tai lahjoitusta.

Yrityskauppaneuvottelut ostajan kanssa kannattaa aina tehdä oman asiamiehen avustuksella, samoin esisopimuksen tai varsinaisen kauppasopimuksen laadinta. Yrityskauppaa voi edeltää tai seurata yritysjärjestely; esimerkiksi jakautuminen, sulautuminen, liiketoimintasiirto tai yrityksen purkaminen. Yritysjärjestely voi olla myös itsenäinen toimenpide, jolloin toimintaa järjestellään uudelleen taloudellisesta, verotuksellisesta tai esimerkiksi hallinnollisesta syystä.

Olemme olleet mukana useissa yrityskaupoissa eri toimialoilla edustaen joko myyjää tai ostajaa. Yrityskaupan läpivientiin kannattaa varata riittävästi aikaa. Yrityskaupan valmistelu alkaa tavoitteen asettamisella: mietitään, onko kaupan kohteena koko yritys vai osa siitä, kenelle myydään tai mistä ostettava kohde löytyy, milloin yrityskauppa toteutuu ja millä hinnalla sekä ehdoilla kauppaan lähdetään.

Yrityksen toiminnassa saattaa tulla vastaan tilanteita, joissa yhtiön rakennetta, yhtiöiden määrää tai omistusta on tarve muuttaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yritysoston jälkeen toteutettava sulautuminen tai yrityskauppaa edeltävä jakautuminen tai liiketoimintasiirto. Tarpeettomia yhtiöitä voidaan myös purkaa tai tehdä yhtiömuodon muutos omistusjärjestelyiden yhteydessä. Oleellista kaikissa yritysjärjestelyissä on huomioida verotukselliset näkökohdat, joihin meillä on riittävä asiantuntemus.

Mikäli haluat lukea enemmän yritysjärjestelyistä ja -kaupoista, paina TÄSTÄ.

Lakipalvelumme

Avio- ja avoliitto,
rek. parisuhde ja avioero

Perintöasiat

Edunvalvonta

Yhtiö- ja sopimusoikeus

Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat

Työoikeus

Kiinteistöasiat ja
asunto-osakeyhtiöasiat