Ota yhteyttä

Yhtiö

Asianajotoimisto Tampereella

Asianajotoimisto AVA Oy on verotukseen, avioero- ja perintöasioihin, yhtiö- ja sopimusoikeuteen, yritysten ja maatilojen lakiasioihin sekä kiinteistöjä ja asuntoja koskeviin asioihin erikoistunut asianajotoimisto Tampereella.

Toimistomme tarjoaa laadukasta, luotettavaa ja joustavaa laki- ja veropalvelua koko maan alueella. Asianajotoimistomme toimii valtakunnallisesti, ja asiakkaamme ovat paitsi Tampereelta niin myös eri puolilta Suomea. Moni toimeksianto hoidetaankin pelkästään etäyhteyden kautta Teams-neuvotteluin, sähköpostitse ja puhelimitse.

Toimeksiantoihin järjestämme alkuneuvottelun, jonka jälkeen asioiden hoito ja yhteydenpito jatkuu puhelimitse ja sähköpostitse. Aina halutessanne järjestämme henkilökohtaisen tapaamisen.

Asianajajamme kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon, ja he ovat sitoutuneet noudattamaan asianajajia koskevia säädöksiä.

Haluamme löytää parhaan ratkaisun asiakkaidemme ongelmiin. Otamme aina huomioon myös asioiden inhimillisen puolen.

Toimeksiannon hoitaminen

Puhelin- tai sähköpostineuvottelu (15 min) asiakkaan tilanteen kartoittamiseksi on aina maksuton. Jos kartoitus ei johda toimeksiantoon, asiakasta ei veloiteta. Toimeksianto syntyy ja toimenpiteet aloitetaan vasta sen jälkeen, kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti toimistolla sopimassa toimeksiannosta tai on tehty toimeksiantosopimus yhteisesti sovittuna sähköpostitse.

Toimeksianto hoidetaan aina ammattitaitoisesti, laadukkaasti, joustavasti sekä noudattaen hyvää asianajajatapaa.

Yhtiön toiminta on vastuuvakuutettua (LähiTapiola Pirkanmaa).

Toimeksiannon hoitamisesta veloitetaan aikaperusteisesti. Toimistomme aikaperusteinen tuntihinta on 248 – 272,80 euroa per tunti sisältäen arvonlisäveron (hinnat ilman arvonlisäveroa 200 – 220 euroa per tunti). Kiinteä hinta voidaan sopia erikseen tietyissä, esimerkiksi asiakirjan laatimista koskevissa toimeksiannoissa. Hinnoittelussa noudatetaan Suomen Asianajajaliiton ohjeita. Toimiston lasku osoitetaan aina asiakkaan itsensä maksettavaksi.

Asiakkaalle annetaan ohjeistus mahdollisen oikeusturvavakuutuksen tai oikeusavun käyttämisestä.

Kuluttaja voi saattaa toimeksiantoa koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Etämyynnillä kuluttajalle tarkoitetaan kuluttajasuojalain mukaan palveluiden tarjoamista kuluttajalle siten, että sopimus palveluiden tuottamisesta sekä sitä edeltävä markkinointi tapahtuu yhden tai useamman etäviestimen (esim. puhelin, sähköposti tai verkkosivut) välityksellä ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Tietosuojaseloste