Yhtiö- ja sopimusoikeus

Yrityksen päätöksenteko ja hallinto edellyttävät yhtiöoikeudellista osaamista. Voimme toimia yrityksenne yhtiöoikeudellisena asiantuntijana erilaisissa päätöksentekotilanteissa. Yhtiöoikeudellista osaamista tarvitaan esimerkiksi kun kyseessä on omien osakkeiden hankinta, osakeanti tai päätöksenteko pääomalainaan liittyen.

Yrityksen perustaminen onnistuu meidän avustuksellamme ja laadimme osakassopimukset yrityksen perustamisvaiheessa tai myöhemmin. Yrityksen laajentuminen tai myyminen, päätöksenteon ja varojenjaon periaatteet, vastuualueiden jakaminen, yrittäjäkumppanuuden päättyminen, sairastumis- ja kuolintapaukset ovat muun muassa asioita, joita voidaan sisällyttää osakassopimukseen.

Riskien hallinta ennalta tarkoittaa paremmin laadittuja sopimuksia. Sopimuksesta seuraa yhtiölle sekä juridisia, verotuksellisia että taloudellisia seuraamuksia. Me huomiomme sopimusta laadittaessa aina nämä edellä mainitut kolme näkökulmaa. Sopimus (muun muassa myynti-, osto-, alihankinta-, vuokra-, työsopimus) synnyttää aina mahdollisuuksia, riskejä, oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita sekä tuottoja, kuluja ja veroseuraamuksia. Tämän vuoksi sopimuksiin kannattaa aina paneutua huolella. Osana riskien hallintaa ovat myös verosuunnittelu sekä hyvä talouden hallinta.

Yhtiö- ja sopimusoikeus

 Hoidamme asiakkaidemme yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyviä toimenpiteitä kuten esimerkiksi:

 • yhtiön perustaminen ja sen suunnittelu
 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • johtajasopimukset
 • osakassopimusten suunnittelu ja toteutus
 • salassapitosopimukset
 • muut yhtiön toimintaan liittyvät sopimukset
 • osakeyhtiön johdon tehtävät ja vastuut
 • yhtiömuodon muutokset
 • osake- ja liiketoimintakaupat
 • sukupolvenvaihdokset
 • yritysjärjestelyt esimerkiksi sulautumiset ja jakautumiset
 • yhtiön käyvän arvon määrittely
 • yhtiön myynnit ja lopettamiset
 • erilaisten asiakirjojen laadinta
 • selvityspyyntöihin vastaaminen

 

Lakipalvelumme

Avio- ja avoliitto,
rek. parisuhde ja avioero

Perintöasiat

Edunvalvonta

Yhtiö- ja sopimusoikeus

Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat

Työoikeus

Kiinteistöasiat ja
asunto-osakeyhtiöasiat