Yhtiö- ja henkilöverotus

Veroneuvonta

Tarvitsetko veroneuvontaa yksittäisessä kysymyksessä tai isommissa kokonaisuuksissa?

Avustamme ja konsultoimme yhtiön ja henkilön verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Avustamme muun muassa ennakkoperintää esimerkiksi palkkaa, työkorvausta ja matkakustannusten korvauksia koskevissa kysymyksissä sekä henkilöverotusta kuten esimerkiksi kotitalousvähennystä, luovutusvoittoverotusta sekä osinko- ja vuokratuloja koskevissa verokysymyksissä. Kyse voi olla myös veroilmoitukseen liittyvästä selvityspyyntöön vastaamisesta ja yksityishenkilön verotuksen ilmoituksesta.

Omistajayrittäjällä kyse voi olla muun muassa palkan ja osingon välisestä suhteesta, yhtiön omistuksen hajauttamisesta perheen sisällä, kiinteistön omistuksen eriyttämisestä tai yritystoiminnan harjoittamisesta toisessa yritysmuodossa kuten esimerkiksi yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi. Omistajayrittäjällä kysymykset liittyvät usein myös erilaisiin peitellyn osingon verotuksen tilanteisiin. Verohallinnon kanssa ongelmia aiheuttavat useimmiten osakkaan ja yhtiön väliset toimenpiteet ja omaisuuden siirrot sekä osakeyhtiön omaisuuden yksityiskäyttö. Peitellyn osingon tilanteissa Verohallinnon linja on usein sangen tiukka. Nämä veroasiat onkin hyvä käydä läpi asiantuntijamme kanssa.

Autamme yritysjärjestelyitä (kuten esimerkiksi sulautumisia, jakautumisia, liiketoimintasiirtoja ja osakevaihtoja) ja yrityskauppoja kuten osake- ja liiketoimintakauppoja koskevissa kysymyksissä. Avustamme lisäksi yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksissa sekä yritysten purkamisessa.

Laadimme veroasioita koskevia oikaisuvaatimuksia ja verovalituksia verotuksen oikaisulautakunnalle, hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hoidamme myös hallintotuomioistuimen suullisia käsittelyjä.

Keskeisen osan veropalveluja muodostavat:

  • asiakkaidemme edustaminen viranomaisissa
  • verokonsultointi
  • veroneuvonta
  • Verohallinnon esittämiin selvityspyyntöihin vastaaminen
  • ennakkoratkaisujen hakeminen Verohallinnolta
  • neuvonanto verotarkastuksissa
  • verotuksen muutoksenhaku sekä
  • oikeudenkäynnit hallintotuomioistuimissa.

Veropalvelumme

Arvonlisäverotus

Yhtiö- ja henkilöverotus

Verotarkastus

Ennakkoratkaisut

Perintö- ja lahjaverotus

Sukupolvenvaihdos

Yhdistykset ja säätiöt

Maa- ja metsätalous