pilarit2

Yhdistyksen veroasiat

Yleishyödylliset yhteisöt, yhdistykset ja säätiöt, eivät ole verovelvollisia samassa laajuudessa kuin muut toiminnastaan tuloa saavat yhteisöt. Yhdistysten ja säätiöiden toiminnassa joudutaankin ottamaan huomioon monia verotukseen liittyviä kysymyksiä;

Milloin yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen? Mitkä tulot ovat verovapaita ja miltä osin veroja on maksettava? Onko varainhankinta verollista? Miltä osin on kyse elinkeinotoiminnasta? Miltä osin yhdistys tai säätiö on arvonlisäverovelvollinen toiminnastaan? Millä muilla veroilla on merkitystä yhteisöjen verotuksessa? Entä kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisävero?

Verohallinto on keskittänyt yleishyödyllisten yhteisöjen veroasiat Savo-Karjalan yritysverotoimistoon Kuopioon. Kokemuksemme mukaan Verohallinnon verotuskanta yhdistysten ja säätiöiden osalta on usein hyvinkin tiukka. Verohallinto katsoo esimerkiksi hyvin helposti yhdistyksen tai säätiön toiminnan elinkeinotoiminnaksi, jolloin yhdistyksen tai säätiön julkisten avustusten saaminen lakkaa tai ainakin vaikeutuu olennaisesti. Siten veroasiat kannattaa käydä läpi ammattitaitoisen veroasiantuntijan kanssa. Toimistomme veroasiantuntija onkin hoitanut tuloksellisesti useiden yhdistysten ja säätiöiden verotukseen liittyviä asioita sekä Verohallinnon kanssa että hallintotuomioistuimissa.

Asiantuntijamme antaa veroneuvontaa ja kartoittaa yhdistyksen toiminnan ongelmakohdat. Hän avustaa yhdistyksiä ja  säätiöitä vastaamaan Verohallinnon lähettämiin selvityspyyntöihin sekä avustaa verotuksen muutoksenhaussa ja oikeudenkäynneissä hallintotuomioistuimissa. Asiantuntija avustaa neuvotteluissa avustuksia myöntävien tahojen kanssa. Hän toimii asiantuntijana myös verotarkastustilanteessa ja ennakkoratkaisuhakemuksen laadinnassa. 

Soita ja katsotaan yhdessä veroasiat kuntoon!