Tuoreen korkeimman hallinto-oikeuden 18.8.2017 antaman päätöksen mukaan vuokratun vapaa-ajan asunnon omistaja saa vähentää vapaa-ajan asuntonsa kulut ja poistot myös niiltä päiviltä, jolloin asunto on ollut tyhjillään. Asiassa vapaa-ajan asunto on ollut vuokrattavana välittäjällä.

Henkilö käytti hiihtokeskuksen läheisyydessä sijaitsevaa vapaa-ajan asuntoa alun perin ainoastaan itse. Vuonna 2011 hän teki välittäjän kanssa sopimuksen vapaa-ajan asuntonsa välittämisestä vuokrattavaksi lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla. Tämän jälkeen asunto oli vuokrattavissa vuokravälittäjän varausjärjestelmän kautta.  Myös omistaja käytti tätä varausjärjestelmää, kun hän varasi asunnon omaan käyttöönsä. Vuonna 2012 omistaja käytti vapaa-ajan asuntoaan itse 70 vuorokautta ja asunto oli vuokrattuna 105 päivää. Muun ajan vuodesta asunto oli vuonna 2012 ollut tyhjillään.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan merkittävää kulujen ja poistojen vähennyskelpoisuuden kannalta on se, että vuonna 2012 vapaa-ajan asuntoa oli käytetty pääasiassa tulonhankkimistoiminnassa. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot myös niiltä päiviltä, kun asunto on ollut tyhjillään, eikä ainoastaan niiltä päiviltä, jolloin asunto on ollut vuokrattuna. Korkein hallinto-oikeus toteaakin, että vuokraustoiminnalle on tyypillistä, että vapaa-ajan asunnot ovat osan ajasta tyhjillään. Sen sijaan sillä, että vapaa-ajan asunto oli alun perin hankittu omaa käyttöä varten, ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ollut merkitystä. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa sitä, että monella vapaa-ajan asuntoaan vuokranneella on mahdollisuus saada muutosta omaan verotukseensa. Verohallinto onkin tähän asti katsonut, että vuokratulosta vähennyskelpoisia ovat ainoastaan vuokrattuun aikaan kohdistuneet kulut, mikäli myös omaa käyttöä on ollut. Verohallinnon ohje asiasta kaipaa edelleen päivitystä tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.