Verohallinto postittaa esitäytetyt veroilmoitukset jälleen kohta eli huhtikuussa 2019. Jos kaikki tiedot ovat oikein, mitään ei luonnollisesti tarvitse tehdä eikä palauttaa mitään. Mikäli jokin tieto puuttuu tai on väärin, tieto tulee korjata viimeistään toukokuun alkupuolella. Nämä tiedot on ilmoitettava erillisillä liitelomakkeilla. Aikaisemmin nämä korjaukset tehtiin suoraan esitäytetylle veroilmoitukselle sen ilmoitusosaan ja tarkemmat tiedot ilmoitettiin erillisillä liitelomakkeilla. Keväällä 2019 esitäytettyä veroilmoituslomaketta ei enää käytetä vaan vain erillisiä liitelomakkeita kuten esimerkiksi 1A-1D matkakulujen ilmoituslomakkeet sekä vuokratulolomakkeet 7H, 7K ja 7L. Näitä lomakkeita ei tule esitäytetyn veroilmoituksen mukana vaan ne on hankittava itse joko verotoimistosta tai tulostettava netistä. Palautuskuori on hankittava myös itse. Muutosten on oltava perillä verotoimistossa ilmoituksessa mainittuna päivämääränä (7.5., 14.5. tai 21.5.2019). Myöhästymisestä määrätään verovelvolliselle erillinen myöhästymismaksu. Yksinkertaisinta onkin tehdä veroilmoitus ja sen korjaukset ajallaan verkossa eli Oma-verossa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat elinkeinotoiminnan sekä esitäytetyn veroilmoituksen muutokset Verohallintoon pääsääntöisesti 2.4.2019. Sama päivä on myös maa- ja metsätalouden harjoittajilla. Metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään 28.2.2019, mikäli harjoittaa ainoastaan metsätaloutta. Osakeyhtiön veroilmoitus on annettava sähköisesti neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Verotus valmistuu tästä eteenpäin aina VEROVELVOLLISKOHTAISESTI. Aikaisemmin henkilöverotus valmistui kokonaisuudessaan 31.10. Tästä eteenpäin verotus valmistuu heti, kun se on saatu valmisteltua. Mikäli esitäytettyjä tietoja ei täydennetä tai korjata, verotus on lähtökohtaisesti valmis, kun veroilmoitusaika on kulunut. Silloin verotuspäätös tulee voimaan siinä ilmoitettuna ajankohtana. Veronpalautukset/jäännösverot maksetaan elokuussa, kun esitäytetyn veroilmoituksen tietoja ei muuteta.

Mikäli esitäytetyn veroilmoituksen tietoja muutetaan/täydennetään, Verohallinto tekee ja lähettää aina uuden verotuspäätöksen. Tässä uudessa päätöksessä on ilmoitettu, milloin verotus valmistuu ja mikä on veronpalautuksen/jäännösveron maksupäivä.

Mikäli olet huomannut, että maksamasi ennakot eivät tule riittämään verovuoden verojen maksuun, niin aikaisemmin oli mahdollista maksaa ennakontäydennysmaksua. Nyt Verohallinnolta tulee pyytää erillistä lisäennakkoa, mikäli haluaa välttyä jäännösveron korolta.