veroneuvonta

                                                    "Verotarkastus voi olla ajallisesti pitkä sekä haastava prosessi,

joka yrittäjästä usein tuntuu raskaalta ja jopa epäinhimilliseltäkin.
Veroasiantuntija hoitaa avullasi verotarkastusasian ja sinä voit
keskittyä omaan liiketoimintaasi.
Ammattitaitoisen asiantuntijan kanssa tällä yhdistelmällä saavutetaan
yrityksen kannalta parempi ratkaisu."

 -Maria Solala-Aro

 
Ratkaisuja verotarkastukseen
 
Verohallinto tekee vuosittain noin 3.000-5.000 verotarkastusta ja Verohallinnon trendi on kohti useampi tarkastuksia. Huomattavaan osaan näistä tarkastuksista on mahdollista saada ammattitaitoisen verolakimiehen avulla yrityksen kannalta edullisempi ratkaisu.
 

Verotarkastus kohdistuu pääsääntöisesti verovelvollisen omaan liiketoimintaan. Siinä tutkitaan yleensä 2-3 vuoden ajalta yksi tai useampi verolaji samanaikaisesti; tuloverotus, ennakkoperintä ja arvonlisäverotus.

Verovelvollisella on laaja selvittämisvelvollisuus verotarkastusprosessissa ja tämä selvittämisvelvollisuus korostuu koko verotarkastusprosessin ajan. Jo alku- ja loppukeskusteluissa ennen Verohallinnon päätöksiä on tärkeä tuoda esille kokonaiskuva ja oikeat tosiseikat verovelvollisen toiminnasta. Verovelvollisen tulee edelleen osoittaa, millä tavalla ja miksi verotarkastuksen esittämä verotusesitys on väärä. Asiantuntija auttaa ja konsultoi verotarkastuksessa. 
 
Yleisimmin verotarkastajien verotustoimenpiteitä aiheuttavat:
 
  • puutteelliset ja tekemättä jääneet matkalaskut
  • luontoisedut (kuten auto, puhelin, asunto jne.)
  • negatiivinen kassatili
  • varallisuuden siirrot osakkaan ja yhtiön välillä
  • osakeyhtiön omaisuuden yksityiskäyttö
  • henkilökunnan käytössä oleva omaisuus
  • erilaiset lainajärjestelyt
  • puuttuvat tulot ja vähennyskelvottomat menot
  • yhteiskäyttöinen omaisuus
  • käteistoimialat

Verotarkastajien laatimassa verotarkastuskertomuksessa on usein seuraavia puutteita: verovelvollisen esittämiä asioita ja näyttöä ei huomioida, verotarkastuskertomus on puutteellisesti perustelu, verotarkastuskertomuksessa lakia on tulkittu verovelvollisen kannalta epäedullisesti ja veroseuraamukset veronkorotuksineen ja viivästyskoroineen ovat liian suuria. Näihin ja muihin esitettyihin asioihin tulee verotarkastusprosessissa puuttua.

Hoidan vuosittain lukuisia asiakkaitteni verotarkastusasioita. Avustan ja konsultoin asiakkaitani verotarkastuksiin liittyvissä epäselvyyksissä ja verotarkastuksen aikana annettavissa selvityksissä ja vastineissa jo ennen Verohallinnon oikaisupäätöksiä verovelvollisen vahingoksi. Osaan arvioida, mihin verotarkastuskertomuksessa esitettyihin väitteisiin kannattaa puuttua ja mitä näyttöä asiakkaideni eduksi vaaditaan.
 
Verotarkastuksen jälkeen avustan asiakkaitani hakemaan muutosta verotarkastuksen perusteella toimitettuihin Verohallinnon oikaisupäätöksiin sekä laadin Verohallinnon maksuunpanopäätöksistä oikaisuvaatimuksia ja verovalituksia.
 
Soita ja katsotaan yhdessä sinun verotarkastusasiaasi eteenpäin.