Ota yhteyttä

Yhtiö- ja henkilöverotus

Veroneuvonta ja verotuksen muutoksenhaku

Tarvitsetko veroneuvontaa yksittäisessä kysymyksessä tai isommissa kokonaisuuksissa?

Avustamme ja konsultoimme yhtiön ja henkilön verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Avustamme muun muassa ennakkoperintää esimerkiksi palkkaa, työkorvausta ja matkakustannusten korvauksia koskevissa kysymyksissä sekä henkilöverotusta kuten esimerkiksi kotitalousvähennystä, luovutusvoittoverotusta sekä osinko- ja vuokratuloja koskevissa verokysymyksissä. Kyse voi olla myös veroilmoitukseen liittyvästä selvityspyyntöön vastaamisesta ja yksityishenkilön verotuksen ilmoituksesta.

Omistajayrittäjällä kyse voi olla muun muassa palkan ja osingon välisestä suhteesta, yhtiön omistuksen hajauttamisesta perheen sisällä, kiinteistön omistuksen eriyttämisestä tai yritystoiminnan harjoittamisesta toisessa yritysmuodossa kuten esimerkiksi yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi. Omistajayrittäjällä kysymykset liittyvät usein myös erilaisiin peitellyn osingon verotuksen tilanteisiin. Verohallinnon kanssa ongelmia aiheuttavat useimmiten osakkaan ja yhtiön väliset toimenpiteet ja omaisuuden siirrot sekä osakeyhtiön omaisuuden yksityiskäyttö. Peitellyn osingon tilanteissa Verohallinnon linja on usein sangen tiukka. Nämä veroasiat onkin hyvä käydä läpi asiantuntijamme kanssa.

Ongelmia saattavat aiheuttaa Verohallinnon esittämä arvioverotus tai veron kiertämistä koskevat esitykset. Lisäksi Verohallinto voi katsoa, että meno ei ole vähennyskelpoinen tai tulo onkin verotettavaa tuloa.

Autamme yritysjärjestelyitä (kuten esimerkiksi sulautumisia, jakautumisia, liiketoimintasiirtoja ja osakevaihtoja) ja yrityskauppoja kuten osake- ja liiketoimintakauppoja koskevissa kysymyksissä. Avustamme lisäksi esimerkiksi yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksissa sekä yritysten purkamisessa.

Laadimme veroasioita koskevia oikaisuvaatimuksia ja verovalituksia verotuksen oikaisulautakunnalle, hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hoidamme myös hallintotuomioistuimen suullisia käsittelyjä.

Keskeisen osan veropalveluja muodostavat:

  • asiakkaidemme edustaminen viranomaisissa
  • verokonsultointi
  • veroneuvonta
  • Verohallinnon esittämiin lisäselvityspyyntöihin vastaaminen
  • ennakkoratkaisujen hakeminen Verohallinnolta
  • veroneuvonta verotarkastuksissa
  • verotuksen muutoksenhaku ja oikaisuvaatimusten ja verovalitusten laatiminen sekä
  • oikeudenkäynnit hallintotuomioistuimissa; hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Ole ajoissa yhteydessä ja katsotaan yhdessä sinun veroasiaasi eteenpäin!