Ota yhteyttä

Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistyksen veroasiat

Yleishyödylliset yhteisöt, yhdistykset ja säätiöt, eivät ole verovelvollisia samassa laajuudessa kuin muut toiminnastaan tuloa saavat yhteisöt. Yhdistysten ja säätiöiden toiminnassa joudutaankin ottamaan huomioon monia verotukseen liittyviä kysymyksiä;

Milloin yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen? Mitkä tulot ovat verovapaita ja miltä osin veroja on maksettava? Onko varainhankinta verollista? Miltä osin on kyse elinkeinotoiminnasta? Miltä osin yhdistys tai säätiö on arvonlisäverovelvollinen toiminnastaan? Millä muilla veroilla on merkitystä yhteisöjen verotuksessa? Entä kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisävero?

Verohallinto on keskittänyt yleishyödyllisten yhteisöjen veroasiat Savo-Karjalan yritysverotoimistoon Kuopioon. Kokemuksemme mukaan Verohallinnon verotuskanta yhdistysten ja säätiöiden osalta on usein hyvinkin tiukka. Verohallinto katsoo hyvin helposti yhdistyksen tai säätiön toiminnan elinkeinotoiminnaksi, jolloin yhdistyksen tai säätiön julkisten avustusten saaminen lakkaa tai ainakin vaikeutuu olennaisesti. Siten veroasiat kannattaa käydä läpi asiantuntijan kanssa. Asianajajamme ovat  hoitaneet tuloksellisesti useiden yhdistysten ja säätiöiden verotukseen liittyviä asioita sekä Verohallinnon kanssa että hallintotuomioistuimissa.

Asianajajamme antavat veroneuvontaa ja kartoittavat yhdistyksen toiminnan ongelmakohdat.  Asianajajamme auttavat yhdistyksiä ja säätiöitä vastaamaan Verohallinnon lähettämiin lisäselvityspyyntöihin sekä avustavat ennakkoratkaisujen hakemisessa, verotarkastustilanteissa, verotuksen muutoksenhaussa, oikaisuvaatimuksen laadinnassa ja oikeudenkäynneissä hallintotuomioistuimissa.