Ota yhteyttä

Verotarkastus

“Verotarkastus voi olla ajallisesti pitkä sekä haastava prosessi, joka yrittäjästä usein tuntuu raskaalta ja jopa epäinhimilliseltäkin. Veroasiantuntija hoitaa avullasi verotarkastusasian ja sinä voit keskittyä omaan liiketoimintaasi. Ammattitaitoisen asiantuntijan kanssa tällä yhdistelmällä saavutetaan yrityksen kannalta parempi ratkaisu.”

-Asianajotoimisto AVA Oy

Ratkaisuja verotarkastukseen

Verohallinto tekee vuosittain noin 3.000 verotarkastusta, ja Verohallinnon trendi on kohti useampia tarkastuksia. Huomattavaan osaan näistä tarkastuksista on mahdollista saada ammattitaitoisen verolakimiehen avulla yrityksen kannalta edullisempi ratkaisu.

Verotarkastus kohdistuu pääsääntöisesti verovelvollisen omaan liiketoimintaan. Siinä tutkitaan yleensä 2-3 vuoden ajalta yksi tai useampi verolaji samanaikaisesti; tuloverotus, ennakkoperintä ja arvonlisäverotus.

Verovelvollisella on laaja selvittämisvelvollisuus verotarkastusprosessissa, ja tämä selvittämisvelvollisuus korostuu koko verotarkastusprosessin ajan. Jo alku- ja loppukeskusteluissa ennen Verohallinnon päätöksiä on tärkeä tuoda esille kokonaiskuva ja oikeat tosiseikat verovelvollisen toiminnasta. Verovelvollisen tulee edelleen osoittaa, millä tavalla ja miksi verotarkastuksen esittämä verotusesitys on väärä. Asiantuntija auttaa ja konsultoi verotarkastuksessa ja osaa arvioida kyseessä olevan veroasian kannalta tärkeät seikat.

Yleisimmin verotarkastajien verotustoimenpiteitä aiheuttavat:

 • puutteelliset ja tekemättä jääneet matkalaskut
 • luontoisedut (kuten auto, puhelin, asunto jne.)
 • negatiivinen kassatili
 • varallisuuden siirrot osakkaan ja yhtiön välillä
 • osakeyhtiön omaisuuden yksityiskäyttö
 • henkilökunnan käytössä oleva omaisuus
 • erilaiset lainajärjestelyt
 • puuttuvat tulot ja vähennyskelvottomat menot
 • yhteiskäyttöinen omaisuus
 • käteistoimialat
 • erilaiset peitellyn osingon tilanteet
 • erilaiset veronkiertämistä koskevat kysymykset ja arvioverotus

Verotarkastajien laatimassa verotarkastuskertomuksessa on usein seuraavia puutteita; verovelvollisen esittämiä asioita ja näyttöä ei huomioida, verotarkastuskertomus on puutteellisesti perusteltu, verotarkastuskertomuksessa lakia on tulkittu verovelvollisen kannalta epäedullisesti ja veroseuraamukset veronkorotuksineen ja viivästyskoroineen ovat liian suuria. Näihin ja muihin esitettyihin asioihin tulee verotarkastusprosessissa puuttua.

Hoidamme vuosittain lukuisia asiakkaidemme verotarkastusasioita ja autamme niissä koko verotarkastusprosessin ajan. Avustamme ja neuvomme asiakkaitamme verotarkastuksiin liittyvissä epäselvyyksissä sekä verotarkastuksen aikana Verohallinnolle annettavissa lisäselvityksissä ja vastineissa jo ennen Verohallinnon oikaisupäätöksiä verovelvollisen vahingoksi. Osaamme arvioida, mihin verotarkastuskertomuksessa esitettyihin väitteisiin kannattaa puuttua ja mitä näyttöä asiakkaidemme eduksi vaaditaan.

Verotarkastuksen jälkeen avustamme asiakkaitamme hakemaan muutosta verotarkastuksen perusteella toimitettuihin Verohallinnon oikaisupäätöksiin sekä laadimme Verohallinnon maksuunpanopäätöksistä oikaisuvaatimuksia ja verovalituksia. Oikaisuvaatimuksissa on tärkeää, että ne ovat laadukkaasti ja selkeästi laadittuja sekä riittävä näyttö on tulee esitetyksi.

Mikäli Verohallinnon verotarkastuskertomuksen perusteella tekemissä oikaisupäätöksissä on maksuunpantu veroja, haemme myös verojen täytäntöönpanon kiellon ja keskeytyksen.

Ole ajoissa yhteydessä ja katsotaan verotarkastusasiaasi yhdessä eteenpäin.