Ota yhteyttä

Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalouden lakiasiat sekä maatalousverotus ja metsäverotus

Avustamme maatila-asiakkaitamme Verohallinnon esittämiin lisäselvityspyyntöihin vastaamisessa, Verohallinnon toimittaman verotuksen muutoksenhaussa sekä oikeudenkäynneissä hallintotuomioistuimissa.

Veroneuvonta koskee usein sekä maatalous- ja metsäverotusta että arvonlisäverotusta. Vero-ongelmat voivat liittyä esimerkiksi maatalouden sivuelinkeinojen verotukseen, maataloutta koskeviin luovutuksiin ja niiden verotukseen, maatilan sukupolvenvaihdosta koskeviin verotuskysymyksiin, maatilalla tapahtuviin erilaisiin toimintamuutoksiin, maatilan osakeyhtiöittämiseen tai maatilan lopettamiseen.

Avustamme myös verotarkastustilanteissa, ennakkoratkaisuhakemuksen ja oikaisuvaatimuksen laatimisissa, erilaisissa maa- ja metsätalouden lakiasioissa sekä tilan kiinteistöihin ja maanvuokraukseen liittyvissä kysymyksissä.

Maatilan perinnönjako sekä sukupolvenvaihdos

Kun maatilan perinnönjako tai sukupolvenvaihdos tulee tilalla ajankohtaiseksi, kyse voi olla joko perintöoikeudellisesta asiasta tai suunnitellusta sukupolvenvaihdoksesta seuraavalle sukupolvelle. Kyse on tilan arvostamisesta, lahja- ja kauppakirjan, testamentin, edunvalvontavaltakirjan tai perinnönjakosopimuksen laadinnasta ja näihin asioihin liittyvien verotuskysymysten selvittämisestä. Teemme myös perintöverosuunnittelua. Maatila voidaan lahjoittaa perheenjäsenelle pienemmissä erissä vuosien aikana tai voidaan käyttää lahjanluonteista kauppaa.

Sukupolvenvaihdos toteutetaan kauppana, lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin on tärkeää käydä läpi perintöoikeudelliset asiat sekä luopujaan että jatkajaan liittyvät veroasiat. Lisäksi usein katsotaan myös sisarusten tavoitteet. Verotuksen selvittäminen eri luovutustavoille on keskeinen asia valittaessa sopivaa vaihtoehtoa. Sukupolvenvaihdoksella on vaikutusta sekä tuloverotukseen että arvonlisäverotukseen, varainsiirtoverotukseen ja lahjaverotukseen. Sovellettavaksi voi tulla luovuttajaa koskeva tuloverolain luovutusvoittoverovapaus sekä jatkajaa koskeva perintö- ja lahjaverolain huojennussäännös. Avustamme näissä asioissa, laadimme tarvittavat asiakirjat sekä hoidamme Verohallinnolta pyydettävät ennakkoratkaisut ja Verohallinnolle toimitettavat veroilmoitukset.

Ota yhteyttä ja keskustellaan yhdessä lisää.