Ota yhteyttä

Arvonlisäverotus

Arvonlisäveroneuvonta

Tarvitsetko arvonlisäverokonsultointia ja veroneuvontaa? Onko yrityksesi toiminta joltakin osin vapautettu arvonlisäverosta? Mikä on oikea arvonlisäverokanta ja veron peruste? Onko ostetusta tavarasta tai palvelusta arvonlisäveron vähennysoikeutta? Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus? Entä laskumerkintävaatimukset ja alarajahuojennus? Ja kansainväliset alv-kysymykset?

Toimiiko yhdistyksesi arvonlisäverotuksen kannalta liiketoiminnan muodossa? Onko yhdistyksesi toiminta tai varainhankinta arvonlisäverollista? Olen erikoistunut yhdistysten ja säätiöiden alv-asioihin.

Hoidamme vuosittain useita

  • yritysten,
  • yhdistysten ja säätiöiden sekä
  • maa- ja metsätalouden arvonlisäveroasioita
  • kotimaan kaupassa, ulkomaan kaupassa sekä EU-tavara- ja EU-palvelukaupassa.

Kartoitamme liiketoiminnan ongelmakohdat sekä vähennettävän että suoritettavan veron kannalta ja varmistamme oikeat menettelytavat.

Arvonlisäverotus on toimistomme erikoistumisalaa, ja Maria Solala-Aro on suorittanut Euroopan komission arvonlisäverodirektiiviä koskevan koulutuksen.

Arvonlisäveroneuvonta, ALV-kartoitukset ja verotuksen muutoksenhaku

Annamme arvonlisäveroneuvontaa yksittäisissä kysymyksissä sekä isommissa kokonaisuuksissa. Teemme yrityksen tarpeiden mukaan muokatun alv-kartoituksen, jonka avulla kartoitamme sekä arvonlisäveroriskit että säästömahdollisuudet. Samalla varmistamme oikeat menettelytavat ja merkintävaatimukset.

Olemme erikoistuneet myös yleishyödyllisten yhteisöjen, yhdistysten ja säätiöiden, arvonlisäveroasioihin. Konsultoimme yhdistyksiä ja säätiöitä vuosittain lukuisissa erilaisissa alv-kysymyksissä. Kyse on usein myös yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverollisen toiminnan määrittelystä.

Avustamme asiakkaitamme vastaamaan Verohallinnon lähettämiin selvityspyyntöihin. Laadimme arvonlisäveron oikaisuvaatimuksia sekä verovalituksia hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hoidamme myös hallintotuomioistuimen suullisia käsittelyjä. Avustamme kaikissa arvonlisäverotuksen muutoksenhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Ennakkoratkaisun hakeminen

Arvonlisäveron ennakkoratkaisut ovat Verohallinnon sitovia päätöksiä siitä, miten Verohallinto verotusta toimittaessaan menettelee yksittäisessä veroasiassa. Ennakkoratkaisujen avulla voidaan välttää jälkikäteiset tulkintaepäselvyydet esimerkiksi verotarkastuksissa Verohallinnon kanssa. Kun tarvitset kysymykseesi Verohallinnon sitovaa kannanottoa, laadimme puolestasi ennakkoratkaisuhakemuksen. Jos intressin suuruus on merkittävä tai järjestelyyn liittyy tulkinnanvaraisia asioita, ennakkoratkaisu on välttämätön.

Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisuhakemus voi koskea esimerkiksi

  • suunnitteilla olevaa liiketoimea
  • myynnin verollisuutta
  • kansainväliseen tavara- ja palvelukauppaa koskevia kysymyksiä
  • arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevia kysymyksiä.

Maksullista ennakkoratkaisua haetaan Verohallinnolta. Jos asia on periaatteellisesti merkittävä tai siitä annettava päätös edistää verotuskäytännön yhtenäisyyttä, ennakkoratkaisua voidaan hakea keskusverolautakunnalta.

Verotarkastus

Avustamme verotarkastuksiin liittyvissä epäselvyyksissä sekä verotarkastuksen aikana annettavissa selvityksissä ja vastineissa jo ennen Verohallinnon maksuunpanopäätöksiä. Arvonlisäveron maksuunpanopäätöksiä ei kannata jäädä odottamaan, vaan epäselvyydet ja virheelliset tulkinnat kannattaa selvittää asianajajamme avustuksella ennen Verohallinnon päätöksiä. Verotarkastuksessa korostuu aina verovelvollisen selvittämisvelvollisuus.

Verotarkastuksen jälkeen laadimme Verohallinnon maksuunpanopäätöksistä arvonlisäveron oikaisuvaatimuksia sekä verovalituksia. Osaamme arvioida, mihin verotarkastuskertomuksessa esitettyihin väitteisiin kannattaa puuttua ja mitä näyttöä asiakkaidemme eduksi vaaditaan. Verotarkastuskertomuksiin sisältyy usein myös oikeudellisesti tulkinnallisia kysymyksiä. Ennen verovalitusta teemme arvion siitä, kannattaako asiasta lähteä valittamaan.