Vuoden 2015 osalta veronkiristysten lista on pitkä ja verokevennyksiä on vain vähän. Verovuodelle on tulossa muun muassa seuraavia muutoksia:

 •  Ansiotuloverotusta kiristetään asteikon yläpäässä ja kevennetään pienituloisimmilta.
 • Kodin ja työpaikan välisten matkojen vähennysoikeuden omavastuu nousee 600 eurosta 750 euroon.
 •  Asuntovelan korkovähennys putoaa 65 prosenttiin maksetuista koroista (vuonna 2014 asuntolainan koroista 75 prosenttia oli vähennyskelpoisia).
 •  Lapsilisäleikkausten kompensoimiseksi on säädetty lapsivähennys. Lapsivähennys on tarkoitettu väliaikaseksi järjestelyksi vuosiksi 2015-2017.
 •  Opintolainojen korkojen vähennysoikeus poistuu vuoden 2015 verotuksesta lähtien.

 

 • Osuuskunnan jakamaa voittoa verotetaan. Nykyisestä 1.500 euron verovapaasta osuuspääoman korosta luovutaan.
 • Pääomatulojen verotusta kiristetään alentamalla progressioporras 40.000 eurosta 30.000 euroon ja nostamalla korotettu pääomatuloveroprosentti 32 prosentista 33 prosenttiin.
 • Perintö- ja lahjaveroasteikon prosenttilukuja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kaikilla asteikon portailla. Perintöveron alaraja pysyy 20.000 eurossa ja lahjaverotuksen alaraja 4.000 eurossa.
 • Kunnallisvero nousee 98 kunnassa.
 • Kiinteistöveroprosenttien laissa määrättyjä enimmäis- ja vähimmäismääriä korotetaan.  Kunnat päättävät vuosittaiset kiinteistöveroprosenttinsa laissa säädettyjen ala- ja ylärajojen väliltä.

 

 • Romualalle on säädetty uusi käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan arvonlisäverorekisteriin merkittyjen elinkeinonharjoittajien välillä.
 • Arvonlisäverotukseen on tehty muutos koko EU-alueella koskien kuluttajille myytävien sähköisten palvelujen verotuspaikkaa. Palveluista maksetaan vero ostajan sijaintivaltioon, mutta ilmoituksen ja maksut voivat tapahtua myyjän kotivaltion viranomaisten kautta.

 

 •  Valmisteverot nostavat energian ja tupakan hintaa: Bensiinin ja dieselin veroa nostetaan. Polttoöljyjen, kivihiilen ja maakaasun veroa korotetaan. Sähköveroa korotetaan. Tupakka- ja jäteveroa korotetaan.
 •  Taksien (pois lukien erikoisvarustellut taksit) autoveroalennusta pienennetään.
 • Edustusmenoista saa vähentää elinkeinotuloverotuksessa jälleen puolet. Vuonna 2014 edustusmenot säädettiin kokonaan vähennyskelvottomiksi. Edustuskulut eivät ole olleet eivätkä ole jatkossakaan vähennyskelpoisia arvonlisäverotuksessa.