veroneuvonta

 
Tarvitsetko veroneuvontaa yksittäisessä kysymyksessä tai isommissa kokonaisuuksissa? Avustan ja konsultoin asiakkaitani erilaisissa verokysymyksissä.
 
Hoidan perintö- ja lahjaverosuunnittelua koskevia tapauksia, joissa yhdessä asiakkaani kanssa vertailemme erilaisten toimenpiteiden kuten esimerkiksi lahjojen, testamenttien ja lahjanluonteisten kauppojen veroseuraamuksia ja arvioimme, mikä on verotuksellisesti sekä muutoin paras tapa halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Laadin erilaisia asiakirjojen kuten esimerkiksi testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja, kauppakirjoja, lahjakirjoja sekä lahjaveroilmoituksia sekä hoidan tarvittaessa myös lainhuutoon liittyvät asiakirjat.
 
Avustan ja konsultoin yhtiön ja henkilön luovutusvoittoihin liittyvissä kysymyksissä. Kyse voi olla kuolinpesän tai yksityishenkilön saamasta luovutusvoitosta tai esimerkiksi osakekaupasta, liiketoimintakaupasta tai sukupolvenvaihdosluovutuksesta. Sukupolvenvaihdos vaikuttaa sekä luopujan että jatkajan verotukseen. Kyseeseen voivat tulla myös sukupolvenvaihdoksiin liittyvät tuloverolain ja perintö- ja lahjaverolain verohuojennukset.
 
Avustan erilaisissa yritysverotuksen ja elinkeinoverotuksen kysymyksissä. Avustan ja konsultoin myös ennakkoperintää esimerkiksi palkkaa, työkorvausta ja matkakustannusten korvauksia koskevissa kysymyksissä sekä henkilöverotusta kuten esimerkiksi kotitalousvähennystä, luovutusvoittoverotusta sekä osinko- ja vuokratuloja koskevissa verokysymyksissä. Kyse voi olla myös veroilmoitukseen liittyvästä selvityspyyntöön vastaamisesta ja yksityishenkilön verotuksen ilmoituksesta.
 
 
Omistajayrittäjällä kyse voi olla muun muassa palkan ja osingon välisestä suhteesta, yhtiön omistuksen hajauttamisesta perheen sisällä, kiinteistön omistuksen eriyttämisestä tai yritystoiminan harjoittamisesta toisessa yritysmuodossa kuten esimerkiksi yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi. Omistajayrittäjällä kysymykset liittyvät usein erilaisiin peitellyn osingon verotuksen tilanteisiin. Verohallinnon kanssa ongelmia aiheuttavat useimmiten osakkaan ja yhtiön väliset toimenpiteet ja omaisuuden siirrot sekä osakeyhtiön omaisuuden yksityiskäyttö. Peitellyn osingon tilanteissa Verohallinnon linja on usein sangen tiukka. Nämä veroasiat onkin hyvä käydä läpi asiantuntijan kanssa.
 
Hoidan myös erilaisia maatalous- ja metsäverotuskysymyksiä
    
Neuvon ja konsultoin asiakkaitani erilaisissa verokysymyksissä. Avustan asiakkaitani vastaamaan Verohallinnon lähettämiin selvityspyyntöihin sekä edustan asiakkaitani viranomaisissa.
 
Laadin veroasioita koskevia oikaisuvaatimuksia ja verovalituksia verotuksen oikaisulautakunnalle, hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hoidan myös hallintotuomioistuimen suullisia käsittelyjä.
 
Soita ja katsotaan yhdessä sinun veroasiasi kuntoon.
 
Keskeisen osan veropalvelua muodostavat:
 
  • asiakkaideni edustaminen viranomaisissa
  • veroneuvonta
  • Verohallinnon esittämiin selvityspyyntöihin vastaaminen
  • ennakkoratkaisujen hakeminen Verohallinnolta
  • neuvonanto verotarkastuksissa
  • verotuksen muutoksenhaku sekä
  • oikeudenkäynnit hallintotuomioistuimissa.