Verohallinto lähettää kaikille henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen keväällä 2020. Tätä esitäytettyä veroilmoitusta ei enää palauteta Verohallinnolle, vaan mahdolliset muutokset tehdään erillisillä lomakkeilla. Mikäli korjaat veroilmoitusta, näiden muutosten tulee olla perillä Verohallinnossa sinä päivänä, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen; eli 5.5.2020, 12.5.2020 tai 19.5.2020. Korjausta varten tarvittavat lomakkeet ja palautuskuori on hankittava itse ja lähetettävä Verohallintoon. Vaihtoehtoisesti korjaukset voidaan tehdä sähköisesti Omaveron kautta.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien tulee antaa elinkeinotoiminnan ja esitäytetyn veroilmoituksen korjaukset pääsääntöisesti 2.4.2020 mennessä.

Maatalouden harjoittajat antavat maataloutta koskevan veroilmoituksen ja esitäytetyn veroilmoituksen 2.4.2020 mennessä. Metsätalouden veroilmoitus on annettava 2.3.2020 mennessä, kuitenkin vasta 2.4.2020, jos harjoittaa lisäksi maataloutta tai elinkeinotoimintaa.

Osakeyhtiöiden veroilmoitus on annettava sähköisesti. Se tulee antaa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden päättymisestä.