vero

 Veroasiat

Annan verokonsultointia ja veroneuvontaa yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille henkilöille.

Kyse voi olla esimerkiksi arvonlisäverosta, yritysverotuksesta, omistajayrittäjän verotuksesta, henkilöverotuksesta, perintö- ja lahjaverotuksesta, sukupolvenvaihdoksen verotuksesta tai maatalous- ja metsäverotuksesta.
 
Toimin täysin valtakunnallisesti. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
  
 
 
 Keskeisen osan veropalvelua muodostavat:
 
  • asiakkaideni edustaminen viranomaisissa
  • verokonsultointi ja veroneuvonta
  • Verohallinnon esittämiin selvityspyyntöihin vastaaminen
  • ennakkoratkaisujen hakeminen Verohallinnolta
  • neuvonanto verotarkastuksissa
  • verotuksen muutoksenhaku sekä
  • oikeudenkäynnit hallintotuomioistuimissa.