Olen keskustellut viime aikoina useamman yleishyödyllisen yhdistyksen kanssa työpajatoiminnan verotuksesta. Verohallinto on näissä tapauksissa katsonut yleishyödyllisen yhdistyksen työpajatoiminnan automaattisesti elinkeinotoiminnaksi ja siten arvonlisäverolliseksi toiminnaksi. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole.

Tyypillisesti yhdistyksen työpajoilla huolletaan autoja, kunnostetaan polkupyöriä tai puuhuonekaluja ja muita puuesineitä, tehdään käsitöitä ja metallitöitä, tarjotaan graafisia palveluita sekä opetellaan siivoustyötä ja kiinteistön huoltotyötä. Työpajatoiminta on näiden yhdistysten yleishyödyllistä toimintaa, joihin nämä yhdistyksen saavat erilaisia julkisia tukia. Työpajoilla työskentelee esimerkiksi pitkään työttömänä olleita työnhakijoita, erilaisissa valmennuksissa olevia henkilöitä sekä erilaisia harjoittelijoita.

Verohallinto katsoo, että työpajan toiminta on jatkuvaa, suunnitelmallista ja säännöllistä ja että työpajatoiminta ei eroa elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten toiminnasta. Työpajatoiminnan tuottamat tavarat ja palvelut ovat tavanomaisia yleisillä markkinoilla tarjottavia tavaroita ja palveluita. Verohallinto katsoo työpajatoiminnan siten automaattisesti elinkeinotoiminnaksi ja arvonlisäverolliseksi toiminnaksi. Tämä tarkoittaa usein käytännössä yhdistyksen kannalta sitä, että yleishyödyllisen yhdistyksen työpajatoimintaan saamat julkiset tuet loppuvat kokonaan tai alenevat merkittävästi, koska tukia myöntävät tahot eivät myönnä tukia elinkeinotoimintaan.

Yhdistyksen harjoittamassa työpajatoiminnassa on kuitenkin usein niin, että työpajatoimintaa ei tehdä ansiotarkoituksessa eikä toiminta perustu liiketoimintavaatimuksiin. Työpajatoimintaa rajaavat esimerkiksi työpajojen puitteet ja resurssit sekä työpajoilla työskentelevien kulloinenkin osaamistaso. Työpajatoiminnasta aiheutuvia kuluja ei voida kattaa suoritteiden myynnistä kertyvillä tuotoilla. Työpajatoiminta perustuu yleishyödyllisen yhdistyksen saamiin julkisiin tukiin, joiden määrä on olennainen.

Yhdistyksen työpajatoiminnan rahoitus ja toiminnan jatkuminen perustuvat erilaisiin julkisiin tukiin. Edelleen työpajatoiminta edistää yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Asiassa ei ole siten selvää, että kyse on Verohallinnon määrittelemästä elinkeinotoiminnasta.

Työpajatoimintaa koskevassa veroasiassa kannatta tapauskohtaisesti selvittää asiantuntijan kanssa, onko työpajatoiminta Verohallinnon tarkoittamaa elinkeinotoimintaa. Oikeuskäytännössä on päädytty ratkaisuihin, joissa työpajatoiminnan ei ole katsottu olevan yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotoimintaa eikä siten arvonlisäverollista toimintaa. Näillä ratkaisuilla on ollut yleishyödyllisen yhdistyksen kannalta olennainen merkitys. Autan mielelläni yleishyödyllisiä yhdistyksiä näissä työpajatoiminnan verotukseen liittyvissä kysymyksissä.