Oletko kuullut suosiolahjasta? Suosiolahjalla tarkoitetaan perittävän antamaa lahjaa, jonka hän on antanut rintaperilliselleen tai tämän puolisolle ennen kuolemaansa ja lahja on annettu tarkoituksessa suosia. Lahjanantaja on siis tietoisesti pienentänyt omaisuuttaan eläessään lahjoittamalla sitä pois, jotta omaisuutta olisi vähemmän myöhemmin kuolinpesässä. Tällöin yksi tai useampi perillisistä on saanut enemmän omaisuutta kuin muut perilliset.

Suomessa ei ole pääsääntöisesti mahdollista jättää rintaperillistä perinnöttömäksi tai suosia tiettyä rintaperillistä toisen kustannuksella. Suosiolahja huomioidaankin perinnönjaossa ja se vaihtoehtoisesti joko korottaa tai laskee rintaperilliselle kuuluvan lakiosan suuruutta. Suosiolahjan saanut perillinen saa varsinaisessa perinnönjaossa pienemmän perintöosuuden kuin muut perilliset, koska annettu suosiolahja lasketaan osaksi hänen perintöosuuttaan. Muut perilliset saavat puolestaan perinnönjaossa isomman perintöosuuden kuin suosiolahjan saaja.

Suosiolahjaa ei oteta automaattisesti huomioon perinnönjaossa, vaan siihen tulee nimenomaisesti vedota. Rintaperillisen tulee siis vedota siihen, että toinen rintaperillinen on saanut suosiolahjan ja että tämä suosiolahja tulee ottaa huomioon laskettaessa perintöosuuksia kuolinpesästä. Vetoamisen lisäksi rintaperillisen on kuitenkin osoitettava, että lahjansaaja on saanut perittävältä lahjan ja että lahja on annettu nimenomaan suosimistarkoituksessa. Tällaisen osoittaminen voi olla haastavaa.

Suosiolahjan vaatimiselle ei ole asetettu laissa tarkkaa aikarajaa, mutta oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on otettu lähtökohdaksi 10 vuotta lahjoituksen tapahtumisesta. Kymmenen vuoden raja ei ole kuitenkaan ehdoton: jopa 23 vuotta sitten annettua lahjaa on pidetty oikeuskäytännössä suosiolahjana. Mitä lyhyemmästä ajasta on kyse lahjan antamisen ja perittävän kuoleman välillä, sen todennäköisempää kuitenkin on, että luovutusta pidetään suosiolahjana.

Jäikö suosiolahja mietityttämään? Soita meille tai kirjoita sähköpostia niin kerromme sinulle lisää!