Sähköisten palvelujen arvonlisäverotus muuttuu 1.1.2015 alkaen.

Verotuspaikaksi ostajan sijaintivaltio

Kun EU-yritys myy sähköisiä palveluja EU-kuluttajille, verotuspaikka on kulutusmaa eli ostajan sijoittautumisvaltio eikä siis enää myyjän sijoittautumisvaltio. Esimerkiksi suomalaisen yrityksen myydessä sähköisiä palveluja yksityishenkilölle toiseen EU-valtioon, palvelun myynnistä on suoritettava arvonlisävero tähän toiseen EU-valtioon. Sen sijaan, kun myyntimaa on Suomi, myynnistä maksetaan Suomen arvonlisävero 24 prosentin verokannan mukaan.

Uusilla säännöksillä pyritään siihen, että vero maksetaan siinä valtiossa, jossa palvelu kulutetaan.

Uusi erityisjärjestelmä

Uusista verotuspaikkasäännöksistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa pienennetään ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja, telepalveluja ja radio- sekä televisiolähetyspalveluja koskeva uusi erityisjärjestelmä.

Jos EU-yritys myy tele-, lähetys- tai sähköisiä palveluja EU-kuluttajille, yrityksen pitää siten joko rekisteröityä ostajan jäsenvaltioon tai käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmää velvoitteiden hoitamiseen. Erityisjärjestelmän käyttäminen on vapaaehtoista. Arvonlisäveron erityisjärjestelmä tulee käyttöön 1.1.2015. Erityisjärjestelmässä sähköisten palvelujen myyntien arvonlisäverotukseen liittyvät ilmoitus- ja maksuvelvoitteet hoidetaan keskitetysti yhden EU-maan kautta. Elinkeinonharjoittaja, joka ei käytä erityisjärjestelmää, on velvollinen rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi niissä EU-maissa, joissa hän myy tele-, lähetys- tai sähköisiä palveluja kuluttajille.

Suomessa erityisjärjestelmään rekisteröidyt yritykset hoitavat velvoitteensa sähköisesti Arvonlisäveron erityisjärjestelmä -asiointipalvelun kautta. Kun on rekisteröitynyt erityisjärjestelmän käyttäjäksi, sen kautta on ilmoitettava kaikki erityisjärjestelmään kuuluvat myynnit.

Vuonna 2015 voimaan tulevat säännökset perustuvat neuvoston direktiiviin 2008/8/EY, joka muuttaa arvonlisäverodirektiiviä (2006/112/EY).