lusikka

 

Perintöasioihin kannattaa varautua aina etukäteen. Laadin asiakkailleni testamentteja ja neuvon kaikissa perintöoikeudellisissa asioissa. Yhdessä asiakkaani kanssa käymme perusteellisesti läpi testamentin sisällön ja kartoitamme verovaikutukset.

Elinaikana annettavat lahjat ovat hyvä tapa alentaa tulevaisuudessa tapahtuvaa perintöverotusta. Käytännössä hyvin usein laaditaankin testamentin, lahjakirjan ja edunvalvontavaltakirjan yhdistelmä

Testamenttia laadittaessa on otettava huomioon muun muassa testamentintekokelpoisuus, lakimääräinen perimys, avio-oikeus, ennakkoperintöluontoiset luovutukset sekä veroseuraamukset. Testamentin voi tehdä milloin vain ja sitä voi muuttaa tai sen voi peruuttaa vapaasti muotomääräysten ja testamentintekokelpoisuuden puitteissa. Testamenttia laadittaessa on hyvä käyttää asiantuntijaa, joka osaa ottaa huomioon perintöoikeuteen ja verotukseen liittyvät asiat.

Hoidan perunkirjoituksia joustavasti ja ammattitaidolla sekä laadin perinnönjakosopimuksia kuolinpesän osakkaiden pyynnöstä silloin, kun jaosta päästään sopimukseen. Sopimuksella tapahtuvassa perinnönjaossa kuolinpesän osakkaat voivat sopia sopimuksen sisällöstä varsin vapaasti. Kokonaisvaltaisella palvelulla voidaan saattaa kaikki perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät asiat kerralla kuntoon.

Joskus perinnönjakoon liittyy osakkaiden välisiä erimielisyyksiä. Riitaisissa tapauksissa asianajaja voi hakea kuolinpesään oikeuden määräämää pesänselvittäjää ja -jakajaa. Avustan asiakkaitani pesänselvitys- ja pesänjakoprosesseissa pesänjakajan luona sekä perinnönjakoon liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Avustan perhevarallisuuden siirron suunnittelussa ja otan huomioon verokysymykset. Laadin asiakkaalleni asiakirjat suunnitelman mukaisesti ja selvitän, mikä on verotuksellisesti ja muutoin tarkoituksenmukaisin tapa haluttuun lopputuloksen pääsemiseksi. Hoidan lahja-, kauppa- sekä muut asiakirjat, veroilmoitukset ja lainhuutoasiat. 
 

 

Yrityksen ja maatilan perintöasiat sekä sukupolvenvaihdos

Avustan yrityksiä ja maatiloja perinnönjakoihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä asioissa. Kyse voi olla perintöoikeudellisesta asiasta eli laajasta perunkirjoitusasiasta ja siihen liittyvästä perinnönjakosopimuksesta tai esimerkiksi elinaikana tehtävästä sukupolvenvaihdokseen liittyvästä lahjakirjasta sekä erilaisista verokysymyksistä ja verohuojennuksista.
 
Sukupolvenvaihdos toteutetaan pääsääntöisesti kauppana, lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin on tärkeää käydä läpi sekä luopujaan että jatkajaan liittyvät veroasiat. Sukupolvenvaihdoksella on vaikutusta sekä tuloverotukseen että arvonlisäverotukseen, varainsiirtoverotukseen ja lahjaverotukseen. Neuvon ja laadin tarvittavat asiakirjat sekä hoidan Verohallinnolta pyydettävät ennakkoratkaisut. 
 
Toisinaan yrityksen tai maatilan sukupolvenvaihdos tapahtuu perintösaannolla. Usein miten kyse on tällöin laajahkosta perunkirjoituksesta sekä sen jälkeen perinnönjakosopimuksesta verotuskysymyksineen.
 
Soita ja keskustellaan sinun asiastasi lisää.