Perintö- ja lahjaverotus

Elinaikana perheen sisällä tehtäviin omaisuusjärjestelyihin ja kuoleman varalta laadittaviin asiakirjoihin liittyy kiinteästi verosuunnittelun mahdollisuus. Tunnemme perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät kysymykset. Kun laadimme asiakkaillemme omaisuuden järjestelyyn liittyvää asiakirjaa, me selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa, mikä on verotuksellisesti sekä muutoin tarkoituksenmukainen tapa asiakkaan haluaman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Avustamme asiakkaitamme kaikissa perhevarallisuuden siirron suunnitteluun liittyvissä oikeudellisissa sekä verotuksellisissa kysymyksissä.

Yhä useampi on kiinnostunut siirtämään omaisuuttaan lapsilleen tai lapsenlapsilleen jo elinaikanaan. Suunnittelulla voi säästää veroissa.

Perintösuunnittelussa voidaan hyödyntää muun muassa:

 • avioehtosopimusta
 • lesken tasinkoetuoikeutta koskevia toimia
 • lesken hallintaoikeutta jäämistöön tai asuntoon
 • avopuolisoiden välistä suunnittelua
 • omistus-, käyttö- ja tuotto-oikeustestamentteja
 • erilaisia testamenttimääräyksiä
 • erilaisia esine- ja rahalegaatteja
 • ennakkoperintöjä
 • lahjaan tai testamenttiin liitettävää avio-oikeusmääräystä
 • yhtiön osakkaalle annettua lahjaa
 • perinnöstä ja testamentista luopumista
 • edunvalvontavaltuutusta
 • sukupolven yli hyppäämistä
 • lahjaan tai kauppaan liitettyä hallintaoikeusmääräystä.

 

Veropalvelumme

Arvonlisäverotus

Yhtiö- ja henkilöverotus

Verotarkastus

Ennakkoratkaisut

Perintö- ja lahjaverotus

Sukupolvenvaihdos

Yhdistykset ja säätiöt

Maa- ja metsätalous