lusikka

 

Elinaikana perheen sisällä tehtäviin omaisuusjärjestelyihin ja kuoleman varalta laadittaviin asiakirjoihin liittyy kiinteästi verosuunnittelun mahdollisuus. Tunnen perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät kysymykset. Kun laadin asiakkaalleni omaisuuden järjestelyyn liittyvää asiakirjaa, me selvitämme yhdessä asiakkaani kanssa, mikä on verotuksellisesti sekä muutoin tarkoituksenmukainen tapa asiakkaan haluaman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Avustan asiakkaitani kaikissa perhevarallisuuden siirron suunnitteluun liittyvissä oikeudellisissa sekä verotuksellisissa kysymyksissä.

Yhä useampi on kiinnostunut siirtämään omaisuuttaan lapsilleen tai lapsenlapsilleen jo elinaikanaan. Suunnittelulla voi säästää veroissa.

Perintösuunnittelussa voidaan hyödyntää muun muassa: 

-avioehtosopimusta

-lesken tasinkoetuoikeutta koskevia toimia

-lesken hallintaoikeutta jäämistöön tai asuntoon

-avopuolisoiden välistä suunnittelua

-omistus-, käyttö- ja tuotto-oikeustestamentteja

-erilaisia testamenttimääräyksiä

-erilaisia esine- ja rahalegaatteja

-ennakkoperintöjä

-lahjaan tai testamenttiin liitettävää avio-oikeusmääräystä

-yhtiön osakkaalle annettua lahjaa

-perinnöstä ja testamentista luopumista

-edunvalvontavaltuutusta

-sukupolven yli hyppäämistä

-lahjaan tai kauppaan liitettyä hallintaoikeusmääräystä.

 

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä hyvä ratkaisu sinulle.