Osakesäästötili on sijoittajan uusi juttu. Osakesäästötilille on voinut tehdä sijoituksia vuoden 2020 alusta alkaen. Tilin ideana on se, että tilille laitetaan rahaa, jolla sitten ostetaan osakkeita. Voit tallettaa osakesäästötilille ainoastaan rahaa enintään 50.000 euroa. Tilille ei voi siirtää esimerkiksi vanhoja osake- tai rahasto-osuuksia. Tilin sisällä osakkeita voidaan ostaa ja myydä ilman veroseuraamuksia. Osakesäästötilille voi ostaa ainoastaan pörssiosakkeita. Ne voivat olla kotimaisia tai ulkomaisia. Lisäksi tilille maksetaan osingot ilman, että niistä tarvitsee maksaa välillä veroa. Sijoittaja hyötyy osakesäästötilistä, jos siellä oleville osakkeille saa osinkoa ja osakkeiden arvo nousee. Tilille tulleesta tuotosta maksetaan pääomatuloveroa vasta sitten, kun tililtä on nostettu rahaa. Koska osingoista ja luovutusvoitoista ei makseta tilillä ollessa veroja, ne voi sijoittaa uudelleen ja uudelleen ja saada siten tuottoa sillekin summalle, joka tavallisesti menisi veroihin.

Vaikka verotus lykkääntyykin, kääntöpuolena on osinkojen tavallista korkeampi verotus. Tavallisella arvo-osuustilillä pörssiosakkeiden osingosta menee veroa tällä hetkellä 25,5 prosenttia, koska osa osingosta on verovapaata. Osakesäästötilillä puolestaan osingoista menee pääomatuloveroa tällä hetkellä 30/34 prosenttia. Tämä tulee kuitenkin maksaa vasta sitten, kun tililtä nostetaan varoja. Nostohetkeen asti voi hyötyä siitä, että osingot saa sijoitettua uudelleen. Tämä on edullista nimen omaan pitkällä aikavälillä. Mitä pidempi on sijoitusaika, sitä suuremmaksi osakesäästötilin hyöty tulee suhteessa tavalliseen arvo-osuustiliin. Yleisesti osakesäästötilistä alkaa hyötyä 8-10 vuoden kuluttua.

Osakesäästötililtä voi ottaa ulos vain rahaa. Osakesäästötilille kertyneestä tuotosta maksetaan veroa, kun tililtä nostetaan rahaa. Tuotosta menee pääomatulovero 30/34 prosenttia. Esimerkiksi, jos olet sijoittanut tilille 10.000 euroa ja osakkeiden arvo on nyt 20.000 euroa. Tilin tuotto on siten 10.000 euroa. Tässä tapauksessa tilin tuotto on 50 prosenttia. Jos nostat tililtä esimerkiksi 2.000 euroa, myös tuosta summasta 50 prosenttia on verotettavaa tuottoa, josta tulee pääomatulovero (30/34%).

Jos puolestaan osakesäästötili on tappiolla, silloin sieltä nostetaan pääomaa eli veroa ei mene. On huomattava, että kaupankäyntikulut pienentävät tilin arvoa. Lisäksi on huomattava, että osakesäästötilillä olevia tappioita ei voi hyödyntää sijoitusaikana. Tappion voi hyödyntää vasta, kun tili lopetetaan. Edelleen hankintameno-olettaman (20% tai 40%) käyttö luovutusvoittoverotuksessa ei onnistu.

Jokaisella saa olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Mikäli tilejä on useampi, veronkorotus on todella iso; tällä hetkellä 10 euroa jokaista tiliä ja jokaista päivää kohden.