Kun esitäytetty veroilmoitus nyt saapuu, muista käydä se huolella läpi. Veroilmoitukseen tulee täydentää puuttuvat tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Esitäytetyllä veroilmoituksella on valmiina tietoja, jotka ovat peräisin eri lähteistä kuten esimerkiksi pankeilta ja työnantajilta. Useimmiten nämä tiedot ovat oikein.

Verotus ei kuitenkaan toimi täysin automaattisesti. Kaikkia verovähennyksiä ei saa ilman, että niitä vaatii itse erikseen. Esimerkiksi matkakulut on vaadittava itse. Ne ovat esitäytetyllä veroilmoituksella valmiina vain, mikäli ne on ilmoitettu Verohallinnolle hankittaessa uutta verokorttia eli muutosverokorttia. Samoin on kotitalousvähennyksen osalla. Mikäli on esimerkiksi teetetetty kotitalous- tai hoitotyötä tai remontoitu kotia tai loma-asuntoa, kotitaloustalousvähennystä tulee vaatia erikseen.

Myös pääomatulot pitää aina tarkistaa.

Esimerkiksi moni jättää ilmoittamatta kokonaan vuokratulot, sillä luulee tiedon vuokratuloista ja niiden oikeasta määrästä olevan valmiina Verohallinnossa. Näin ei kuitenkaan ole. Vuokratulot pitää aina muistaa ilmoittaa veroilmoituksella. Mikäli niitä ei ilmoita, voi joutua maksamaan huomattavaakin veronkorotusta, huolimatta siitä, että ennakkoverot olisikin jo maksettu.

Myös esimerkiksi erilaisten lainojen korkotiedot kannattaa tarkistaa. Esimerkiksi sijoitusasunnon lainan korkokulut voivat puuttua varsinaiselta veroilmoitukselta kohdasta tulonhankkimisvelan korot. Tämä voi johtua siitä, että lainan käyttötarkoitus ei ole Verohallinnon tiedossa. Mikäli näin on, korkovähennyksen saa ainoastaan, mikäli korot lisää oikeaan kohtaan veroilmoitukselle.

Korjaukset ja täydennykset veroilmoitukseen voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.vero.fi/veroilmoitus. Tietojen viimeinen ilmoittamispäivä on joko 7.5. tai 13.5. Päivämäärä on merkitty lomakkeelle. Veroilmoituksen mukana ei lähetetä kuitteja, tositteita tai muita alkuperäisiä asiakirjoja. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa erikseen. Veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, mikäli korjattavaa tai täydennettävää ei ole.

Jos nyt tekee esitäytettyyn veroilmoitukseen korjauksia, uusi verotuspäätös ja tilisiirtolomakkeet tulevat postitse elo-lokakuussa 2015.