maria4mv

Koulutus

Asianajaja

Veroasiantuntija

Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2005

Suomen asianajajaliiton asianajajatutkinto 2013

Euroopan komission arvonlisäverodirektiiviä koskeva koulutus (VAT Directive)

 

 

Verotuksen erityisosaaminen
Arvonlisäverotus, veroneuvonta, verotarkastusasiat, sukupolvenvaihdokset, verotuksen lisäselvityspyynnöt ja verotuksen muutoksenhaku sekä yritysten lakiasiat
Yhdistysten ja säätiöiden veroneuvonta, verotarkastusasiat sekä verotuksen muutoksenhakuun liittyvät asiat
Maa- ja metsätalouden veroasiat, sukupolvenvaihdokset, maatilan perinnönjako, verotarkastusasiat sekä muut lakiasiat
Lakiasiat
Avioeroasiat, avoeroasiat, edunvalvontavaltuutukset, perintöasiat, perinnönjako ja testamentti sekä perintö- ja lahjaverotus
Perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät erityiskysymykset sekä perintöverosuunnittelu

Kiinteistöasiat, maan vuokraus ja asunto-osakeyhtiöasiat

Yhtiöoikeus ja sopimusoikeus

Aikaisempi työkokemus
Verohallinnon vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön veroasiamiehenä yhteensä 10 vuotta. Lisäksi kokemusta asianajotoimistosta ja pankista
Asianajotoimisto Ava Oy:n osakas vuodesta 2012 alkaen
Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto

Pirkanmaan yrittäjien neuvontarenkaan asiantuntija arvonlisävero-sekä muissa verokysymyksissä

Suomen Asianajajaliitto vero-oikeuden asiantuntijaryhmän jäsen

Tampereen kauppakamari laki- ja verovaliokunta

Pirkanmaan yrittäjien kilpailukykyvaliokunnan asiantuntijajäsen

Tampereen Kauppakamarin ja Veronmaksajien Keskusliiton jäsen

 

Kuka on asianajaja?

  • Asianajajaksi saa kutsua itseään vain sellainen lakimies, joka on hyväksytty Suomen Asianajajaliiton jäseneksi. Häneltä edellytetään oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja vähintään neljän vuoden työkokemusta lakimiestehtävissä ennen asianajajaksi hyväksymistä.
  • Asianajajan tulee suorittaa asianajajan ammattitutkinto ja häneltä edellytetään asianajajalaissa ja Suomen Asianajajaliiton säännöissä määrättyjen soveltuvuusedellytysten täyttämistä.
  • Asianajajan tulee noudattaa hyvää asianajotapaa ja häneltä edellytetään ammattitaidon ylläpitämistä jatkuvalla kouluttautumisella.
  • Asianajajalla on oltava myös kattava toiminnan vastuuvakuutus.