Maa- ja metsätalouden lakiasiat sekä maatalousverotus ja metsäverotus 

Kun Verohallinto lähettää maa- ja metsätilalle selvityspyynnön tai ottaa maatilan verotarkastettavaksi, verolakimiehen apu on tarpeen. Osaavan asiantuntijan avustuksella aikaansaadaan usein maatilan kannalta parempi lopputulos.

Avustan asiakkaitani Verohallinnon esittämiin lisäselvityspyyntöihin vastaamisessa, Verohallinnon toimittaman verotuksen muutoksenhaussa sekä oikeudenkäynneissä hallintotuomioistuimissa.

Veroneuvonta koskee usein sekä maatalous- ja metsäverotusta että arvonlisäverotusta. Vero-ongelmat voivat liittyä esimerkiksi maatalouden sivuelinkeinojen verotukseen, maataloutta koskeviin luovutuksiin ja niiden verotukseen, maatilan sukupolvenvaihdosta koskeviin verotuskysymyksiin, maatilalla tapahtuviin erilaisiin toimintamuutoksiin, maatilan osakeyhtiöittämiseen tai maatilan lopettamiseen.

Avustan asiakkaitani myös verotarkastustilanteissa, ennakkoratkaisuhakemuksen laatimisessa sekä erilaisissa maa- ja metsätalouden lakiasioissa ja kiinteistöihin ja maanvuokraukseen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Maatilan perinnönjako sekä sukupolvenvaihdos

Kun maatilan perinnönjako tai sukupolvenvaihdos tulee tilalla ajankohtaiseksi, kyse voi olla perintöoikeudellisesta asiasta tai suunnitellusta sukupolvenvaihdoksesta seuraavalle sukupolvelle. Kyse on tällöin lahja- ja kauppakirjan, testamentin tai  perinnönjakosopimuksen laadinnasta tai veroasiasta ja esimerkiksi sukupolvenvaihdoksiin liittyvistä erilaisista verokysymyksistä ja verohuojennuksista. Sukupolvenvaihdos toteutetaan kauppana, lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin on tärkeää käydä läpi sekä luopujaan että jatkajaan liittyvät veroasiat. Sukupolvenvaihdoksella on vaikutusta sekä tuloverotukseen että arvonlisäverotukseen, varainsiirtoverotukseen ja lahjaverotukseen. Neuvon näissä asioissa, laadin tarvittavat asiakirjat sekä hoidan Verohallinnolta pyydettävät ennakkoratkaisut ja Verohallinnolle toimitettavat veroilmoitukset. Soita ja keskustellaan sinun asiastasi lisää.