Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalouden lakiasiat sekä maatalousverotus ja metsäverotus

Avustamme maatila-asiakkaitamme Verohallinnon esittämiin lisäselvityspyyntöihin vastaamisessa, Verohallinnon toimittaman verotuksen muutoksenhaussa sekä oikeudenkäynneissä hallintotuomioistuimissa.

Veroneuvonta koskee usein sekä maatalous- ja metsäverotusta että arvonlisäverotusta. Vero-ongelmat voivat liittyä esimerkiksi maatalouden sivuelinkeinojen verotukseen, maataloutta koskeviin luovutuksiin ja niiden verotukseen, maatilan sukupolvenvaihdosta koskeviin verotuskysymyksiin, maatilalla tapahtuviin erilaisiin toimintamuutoksiin, maatilan osakeyhtiöittämiseen tai maatilan lopettamiseen.

Avustamme myös verotarkastustilanteissa, ennakkoratkaisuhakemuksen laatimisissa, erilaisissa maa- ja metsätalouden lakiasioissa sekä kiinteistöihin ja maanvuokraukseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Maatilan perinnönjako sekä sukupolvenvaihdos

Kun maatilan perinnönjako tai sukupolvenvaihdos tulee tilalla ajankohtaiseksi, kyse voi olla joko perintöoikeudellisesta asiasta tai suunnitellusta sukupolvenvaihdoksesta seuraavalle sukupolvelle. Kyse on tilan arvostamisesta, lahja- ja kauppakirjan, testamentin, edunvalvontavaltakirjan tai perinnönjakosopimuksen laadinnasta ja näihin asioihin liittyvien verotuskysymyksenten selvittämisestä. Teemme myös perintöverosuunnittelua.

Sukupolvenvaihdos toteutetaan kauppana, lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin on tärkeää käydä läpi perintöoikeudelliset asiat sekä luopujaan että jatkajaan liittyvät veroasiat. Sukupolvenvaihdoksella on vaikutusta sekä tuloverotukseen että arvonlisäverotukseen, varainsiirtoverotukseen ja lahjaverotukseen. Avustamme näissä asioissa, laadimme tarvittavat asiakirjat sekä hoidanmme Verohallinnolta pyydettävät ennakkoratkaisut ja Verohallinnolle toimitettavat veroilmoitukset.

 

Veropalvelumme

Arvonlisäverotus

Yhtiö- ja henkilöverotus

Verotarkastus

Ennakkoratkaisut

Perintö- ja lahjaverotus

Sukupolvenvaihdos

Yhdistykset ja säätiöt

Maa- ja metsätalous