Ota yhteyttä

Sukupolvenvaihdos, yritysjärjestely, yhtiö- ja sopimusoikeus

Sukupolvenvaihdos

Yritys voidaan siirtää seuraavalle sukupolvelle monella eri tavoin. Esimerkiksi osakeyhtiön osakkeet voidaan lahjoittaa perheenjäsenelle (usein pienemmissä erissä vuosien aikana) tai voidaan käyttää lahjanluonteista kauppaa. Omistajanvaihdos vaatii usein muun muassa yhtiöjärjestysmuutoksen, ennakkoratkaisun Verohallinnolta sekä lahja- tai kauppakirjan omistuksenluovutuksesta jatkajalle. Yleisemmin käytettyjä tapoja siirtää yritys seuraavalle sukupolvelle ovat lahja, lahjanluoteinen kauppa sekä normaali yhtiön tai sen liiketoiminnan kauppa.

Valmisteltaessa sukupolvenvaihdosta tulee aluksi hahmotella, millainen omistuspohja yritykselle tulevaisuudessa halutaan. Usein sukupolvenvaihdoksessa otetaan huomioon sekä jatkajan ja luovuttajan että myös muiden sisarusten tavoitteet.

Sukupolvenvaihdoksen keskeisimpiä asioita on luovutettavan yhtiön käypä arvo. Käypää arvoa laskettaessa yhtiölle lasketaan vertailukauppojen puuttuessa substanssi- ja tuottoarvo. Laadimme perintö- ja lahjaverolain mukaisia yhtiön arvostamisia.

Sukupolvenvaihdosluovutustilanteissa kannattaa aina hakea ennakkoratkaisu Verohallinnolta tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolainhuojennussäännösten soveltamisen sekä lahjaveron määrän varmistamiseksi.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamisvaiheessa yrityksen omistajuus vaihtuu. Luovutus voidaan toteuttaa kauppa- tai lahjakirjoilla. Lisäksi toteuttamisvaiheeseen voi liittyä erilaisia toimenpiteitä: esimerkiksi yhtiön hallintoelinten uudelleen valitseminen, kaupparekisteritietojen päivittäminen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutostarve sekä erilaisten sopimusten päivittäminen ajan tasalle.

Yritysjärjestelyt ja yrityskauppa

Yritysjärjestelyillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen rakennetta muutetaan tai yrityksen omaisuutta tai liiketoimintaa luovutetaan tai omistussuhteita muutetaan. Edelleen yhtiön purkaminen ja liiketoiminnan lopettaminen voidaan katsoa yhdeksi vaihtoehdoksi. Usein yritysjärjestelyt liittyvät myös yrityskauppaan, joka voi olla osakekauppa tai liiketoimintakauppa. Yritysjärjestelyitä tehdään usein ennen yrityskauppoja tai niiden jälkeen. Toisinaan yritysjärjestely, kuten esimerkiksi sulautuminen, jakautuminen, osakevaihto, liiketoimintasiirto tai yhtiön purkaminen, tehdään itsenäisesti ilman yrityskauppaa.

Yritysjärjestelyihin liittyy tärkeänä osana yhtiön arvostuksen laatiminen. Tämä arvostaminen edeltää myös sukupolvenvaihdosta.

Yhtiö- ja sopimusoikeus

Avustamme yrityksen perustamisessa ja purkamisessa. Edelleen osakassopimus on yksi yrittäjän tärkeimmistä sopimuksista. Osakassopimuksella osakeyhtiön osakkaat sopivat oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan toisiaan ja yhtiötä kohtaan. Pienemmissä yhtiöissä voidaan osakassopimuksella sopia esimerkiksi yhtiön toiminnan järjestämisestä, työpanoksesta tai toimenpiteistä yhtiön osakkeiden luovutustilanteissa.

Avustamme asiakkaitamme yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyvissä toimenpiteissä kuten esimerkiksi:

 • yhtiön perustaminen ja sen suunnittelu
 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • johtajasopimukset
 • osakassopimusten suunnittelu ja toteutus
 • salassapitosopimukset
 • osake- ja liiketoimintakaupat ja niihin liittyvät asiakirjat
 • sukupolvenvaihdokset ja niihin liittyvät asiakirjat
 • yritysjärjestelyt
 • yhtiön käyvän arvon määrittely perintö- ja lahjaverolain mukaisesti
 • yhtiön myynnit ja yhtiön purkaminen
 • erilaisten asiakirjojen laadinta
 • selvityspyyntöihin vastaaminen

Avustamme lisäksi kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.