Ota yhteyttä

Perintöasiat

Perintöasioihin kannattaa varautua aina etukäteen. Laadimme asiakkaillemme testamentteja ja neuvomme kaikissa perintöoikeudellisissa asioissa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa käymme perusteellisesti läpi testamentin sisällön ja kartoitamme sen verovaikutukset.

Elinaikana annettavat lahjat ovat hyvä tapa alentaa tulevaisuudessa tapahtuvaa perintöverotusta. Käytännössä hyvin usein laaditaankin testamentin, lahjakirjan ja edunvalvontavaltakirjan yhdistelmä.

Testamenttia laadittaessa on otettava huomioon muun muassa testamentintekokelpoisuus, lakimääräinen perimys, avio-oikeus, ennakkoperintöluontoiset luovutukset sekä veroseuraamukset. Testamentin voi tehdä milloin vain ja sitä voi muuttaa tai sen voi peruuttaa vapaasti muotomääräysten ja testamentintekokelpoisuuden puitteissa. Testamenttia laadittaessa on hyvä käyttää asiantuntijaa, joka osaa ottaa huomioon perintöoikeuteen ja verotukseen liittyvät asiat.

Hoidamme perunkirjoituksia joustavasti ja ammattitaidolla sekä laadimme perinnönjakosopimuksia kuolinpesän osakkaiden pyynnöstä silloin, kun jaosta päästään osakkaiden kesken sopimukseen. Sopimuksella tapahtuvassa perinnönjaossa kuolinpesän osakkaat voivat sopia sopimuksen sisällöstä varsin vapaasti. Kokonaisvaltaisella palvelulla voidaan saattaa kaikki perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät asiat kerralla kuntoon. Käymme läpi myös verotuskysymykset.

Joskus perinnönjakoon liittyy osakkaiden välisiä erimielisyyksiä. Riitaisissa tapauksissa asianajaja voi hakea kuolinpesään oikeuden määräämää pesänselvittäjää ja -jakajaa. Avustamme asiakkaitamme pesänselvitys- ja pesänjakoprosesseissa pesänjakajan luona sekä perinnönjakoon liittyvissä oikeudenkäynneissä. Toimimme myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina

Avustamme perhevarallisuuden siirron suunnittelussa ja otamme huomioon verokysymykset. Laadimme asiakkaillamme asiakirjat suunnitelman mukaisesti ja selvitämme, mikä on verotuksellisesti ja muutoin tarkoituksenmukaisin tapa haluttuun lopputuloksen pääsemiseksi. Hoidamme lahja-, kauppa- sekä muut asiakirjat, veroilmoitukset ja lainhuutoasiat.

Yrityksen ja maatilan perintöasiat sekä sukupolvenvaihdos

Avustamme yrityksiä ja maatiloja perinnönjakoihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä asioissa. Kyse voi olla perintöoikeudellisesta asiasta eli laajasta perunkirjoitusasiasta ja siihen liittyvästä perinnönjakosopimuksesta tai esimerkiksi elinaikana tehtävästä sukupolvenvaihdokseen liittyvästä lahjakirjasta sekä erilaisista verokysymyksistä ja verohuojennuksista.

Sukupolvenvaihdos toteutetaan pääsääntöisesti kauppana, lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin on tärkeää käydä läpi sekä luopujaan että jatkajaan liittyvät veroasiat. Sukupolvenvaihdoksella on vaikutusta sekä tuloverotukseen että arvonlisäverotukseen, varainsiirtoverotukseen ja lahjaverotukseen. Neuvomme ja laadimme tarvittavat asiakirjat sekä hoidamme Verohallinnolta pyydettävät ennakkoratkaisut.

Toisinaan yrityksen tai maatilan sukupolvenvaihdos tapahtuu perintösaannolla. Usein miten kyse on tällöin laajahkosta perunkirjoituksesta sekä sen jälkeen perinnönjakosopimuksesta verotuskysymyksineen.