Ota yhteyttä

Avioliitto, avoliitto, rekisteröity parisuhde ja avioero

Oletko eroamassa? Onko osituksessa ongelmia? Onko sinulla oikeus avoerotilanteessa hyvitykseen?

Haluatko tehdä avioehtosopimuksen tai testamentin?

Haluatko laatia edunvalvontavaltakirjan?

Meillä saat avuksesi oikeudellisen asiantuntijan, joka huolehtii sinun eduistasi myös vaikeassa elämäntilanteessa, kuten avioeron tai avoeron kohdatessa.

Hoidamme ammattitaidolla perheoikeuteen liittyviä asioita kuten esimerkiksi:

  • avioehtosopimukset ja sopimukset avioeron varalta
  • avioerot ja avoerot
  • omaisuuden ositus- ja erottelusopimukset avioerotilanteessa
  • asiakkaidemme konsultointi ja neuvonta
  • avopuolisoiden väliset sopimukset
  • edunvalvontavaltakirjat
  • asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina avio- tai avoerotilanteisiin liittyvissä pesänjakajaprosesseissa sekä oikeudenkäynneissä
  • toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänjakajina

Avustamme ja neuvomme kaikissa avioeroon, avoeroon, rekisteröityyn parisuhteeseen ja edunvalvontaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä sopimus- ja oikeudenkäyntiasioissa. Otamme toimeksiantoja hoitaessamme huomioon myös asioiden inhimillisen puolen, jolla on näissä asioissa korostunut merkitys.

Etukäteen asioihin voi varautua laatimalla avioehtosopimuksen, sopimuksen avioeron varalta, edunvalvontavaltakirjan ja testamentin. Avioeron jälkeen omaisuuden jakoon ei liity aina erimielisyyttä. Tällöin asianajaja laatii ositussopimuksen sovinto-osituksessa. Osituksen toteuttaminen sopimusosituksena antaa osapuolille varsin vapaat kädet sopia ositussopimuksen sisällöstä. Avoerotilanteessa laaditaan omaisuuden erottelukirja.

Riitaisissa tapauksissa ositus toteutetaan toimitusosituksena. Asianajajamme avustavat tällöin omaisuuden jaossa ja hakevat käräjäoikeudelta pesänjakajaa. Toimimme myös käräjäoikeuden määrääminä pesänjakajina.

Olemme avustaneet lukuisissa avioero- sekä avoerotapauksissa, joihin on liittynyt perheyhtiön tai maa-ja metsätalouden kysymyksiä.

Laadimme edunvalvontavaltakirjoja, joilla henkilö voi järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan johdosta.

Otamme huomioon aina myös perheoikeuteen liittyvät verokysymykset.