Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöasiat

Hoidamme erilaisia asunto-osakeyhtiöoikeudellisia asioita kuten esimerkiksi yhtiökokous- ja hallituksen kokousasioita, hallituksen jäsenten valinta- ja vastuukysymyksiä, kysymyksiä siitä, kumpi taloyhtiö vai osakas vastaa asunto-osakeyhtiön suorittamasta korjauksesta, sekä huoneistojen haltuun ottoja yhtiön hallintaan. Avustamme yhtiöjärjestyksen laatimisessa ja yhtiöjärjestyksen muuttamisessa.

Avustamme asiakkaitamme erilaisissa kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisissa ja halkomisissa sekä rasite- ja tietoimituksissa ja maanvuokra-asioissa. Mikäli maanmittauslaitoksen kiinteistötoimituksen päätös on kielteinen, päätöksestä voi valittaa maaoikeuteen.

Lisäksi avustamme erilaisissa kiinteistön ja asunto-osakkeen hankintaan, käyttöön, hallintaan, vuokraukseen ja luovuttamiseen liittyvissä sopimus- ja riita-asioissa. Laadimme kiinteistöjä ja asunto-osakkeita koskevia lahja-, kauppa- ja muita asiakirjoja.

Asiakkaitamme ovat yhtiöt, yksittäiset osakkaat sekä isännöitsijät.

Lakipalvelumme

Avio- ja avoliitto,
rek. parisuhde ja avioero

Perintöasiat

Edunvalvonta

Yhtiö- ja sopimusoikeus

Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat

Työoikeus

Kiinteistöasiat ja
asunto-osakeyhtiöasiat