Tuomioistuinsovittelu lapsiasioissa

Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevaa riitaa voidaan selvittää oikeusistunnon ohella tai sijaan tuomioistuinsovittelussa. Tuomioistuinsovittelussa kyse on asiantuntija-avusteisesta sovintomenettelystä, jossa perheasioihin perehtyneen tuomarin avustajana toimii lapsen kehitykseen erikoistunut psykologi tai sosiaalityöntekijä. Edelleen osapuolilla on useimmiten tukena ja apuna oma asianajaja. Sovittelu tapahtuu käräjäoikeuden tiloissa mutta varsinaisen oikeudenkäynnin ulkopuolella. Sovittelu koostuu valmistelusta, yhteis- ja erillisistunnoista sekä neuvottelu- ja päätösvaiheesta.

Sovittelussa ratkaisua erimielisyyksiin haetaan nimen omaan neuvottelemalla ja harkitsemalla erilaisia vaihtoehtoja erityisesti lapsen edun kannalta. Sovittelun tarkoituksena on saada vanhemmat itse sopimaan lasta koskevat asiat ja näin välttää pitkä, hidas ja raskas oikeudenkäynti. Lisäksi sovittelussa voidaan sopia sellaisista lasta koskevista arjen asioista, joita ei voida käsitellä oikeudenkäynnissä. Sovittelussa lapsen asioista sopivat vanhemmat, ei tuomioistuin. Sovitteluin pyritään saamaan lapsen edun mukainen ja kestävä sopimus vanhempien välille. Sovittelu on aina vapaaehtoista ja edellyttää molempien osapuolten suostumusta. Sovittelun voi lopettaa missä tahansa vaiheessa. Useimmissa tapauksissa sovittelulla päästään kuitenkin sopimukseen, jonka tuomioistuin sitten vahvistaa. Vahvistettu sopimus vastaa tuomioistuimen päätöstä.

Sovittelu on aina oikeudenkäyntiä nopeampi ja kevyempi menettely. Sopimukseen voidaan päästä jo yhden sovittelukäynnin yhteydessä. Ellei näin käy, sovittelussa voidaan edetä vähitellen ja tehdä kokeilusopimuksiakin.

Asianajajamme on suorittanut Asianajajaliiton huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua koskevan koulutuksen ja avustaa lapsiasioita koskevissa tuomioistuinsovitteluissa.

 

.