Olen saanut viime aikoina useita kyselyjä siitä, voiko yhtiö vähentää henkilöauton hankintahintaan ja käyttökustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron?

Arvonlisäverotuksessa henkilöautoja koskee tiukka vähennysoikeuden rajoitus.

Rajoitus koskee kaikkia henkilöautoina rekisteröityjä autoja. Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverovähennystä henkilöautosta ei saa tehdä. Vähennyksen saa tehdä ainoastaan, mikäli henkilöauto on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi tai käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen tai mikäli se on hankittu yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Henkilöauto on vähennykseen oikeuttavassa käytössä, jos sillä ajetaan vain yksinomaan yhtiön arvonlisäverolliseen liiketoimintaan kuuluvia ajoja. Tämän voi osoittaa parhaiten ajopäiväkirjan avulla. Jos henkilöautoa kuitenkin käytetään edes vähäisessä määrin yksityisajoihin, muihin vähennysrajoitusten alaisiin ajoihin tai vähennyskelvottomaan tarkoitukseen, tämä käyttö estää henkilöauton hankintahinnan ja käyttökustannusten (esimerkiksi huollot) vähentämisen arvonlisäverotuksessa kokonaan.

Verotarkastustilanteita silmällä pitäen henkilöauton vähennysoikeuden kanssa kannattaa olla tarkkana. On kuitenkin huomioitavaa, että vaikka henkilöauton hankintahintaan ja käyttökustannuksiin sisältyvää arvonlisäveroa ei saisikaan vähentää arvonlisäverotuksen puolella, tuloverotuksessa saa vähentää autokulut arvonlisäverollisina.