Oletko ajatellut, miten haluat omia tai läheisesi asioitasi hoidettavan, jos esimerkiksi sinä tai läheisesi sairastuu vakavasti tai jos kyky tehdä päätöksiä muutoin heikkenee? Sairauden tai onnettomuuden kohdatessa tilanne saattaa muuttua myös äkillisesti ja silloin asioita alkaa hoitaa joku muu. Tältä osin kannattaa toimia etukäteen. Henkilö voi itse määrätä henkilöä itseään koskevien sekä taloudellisten asioidensa hoitamisesta siltä varalta, ettei henkilö pysty myöhemmin esimerkiksi heikentyneen terveydentilan, sairauden tai loukkaantumisen vuoksi niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätetään, kuka valtuutuksen antaneen henkilön etuja hoitaa henkilön oman toimintakyvyn heikentyessä. Edunvalvontavaltakirja on siten eri asia kuin edunvalvonta.

Edunvalvontavaltakirja tehdään aina kirjallisesti testamentin tapaan. Valtuuttaja nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuuttaja voi määritellä valtuutetun tehtäväksi omaisuuden hoitoa ja taloudellisia asioita tai henkilöitä koskevien asioiden hoitamista tai molempia. Valtuuttaja määrittelee niin valtuutetun kuin mahdollisten vara- ja toissijaisvaltuutettujen hoidettavat asiat sekä sen, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Valtakirja voidaan laatia hyvinkin yksityiskohtaisestikin. Edunvalvontavaltakirjan laatimisessa on hyvä pyytää asiantuntevan asianajajan apua.

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. On hyvä muistaa, että edunvalvontavaltakirja on siten tehtävä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi. Tämän jälkeen sitä ei voi enää tehdä.  

Valtuutus tulee kuitenkin voimaan vasta, kun maistraatti on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on syystä tai toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta.

Käytännössä henkilölle laaditaan usein edunvalvontavaltakirjan ja testamentin yhdistelmä. Toisinaan tähän liitetään mukaan myös lahjakirja. Nämä asiat on hyvä suunnitella nimen omaan etukäteen.