201610.04
Off
0

Verotusmenettelyihin muutoksia 2017

Verotusmenettelyihin oma-aloitteisten verojen osalta on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat erityisesti niitä, jotka ilmoittavat ja maksavat näitä oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Lisäksi veromuutoksia tulee verotuksen muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyyn. Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti. Ilmoituksia voi antaa esimerkiksi Verohallinnon omassa OmaVero-palvelussa. Ilmoitusten…

201411.12
Off
0

Verotarkastus – menettely muuttuu

Verotarkastusmenettely uudistuu 1.10.2014 alkaneisiin Verohallinnon suorittamiin verotarkastuksiin siten, että verovelvollisen kuulemisprosessi yksinkertaistuu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Verohallinto ei anna enää alustavaa verotarkastuskertomusta, vaan verotarkastuksesta laaditaan ainoastaan yksi verotarkastuskertomus, johon verovelvollinen voi antaa vastineensa. Aikaisemmin verotarkastajat antoivat ensin alustavan verotarkastuskertomuksen, johon verovelvollisella oli mahdollisuus antaa verotarkastajien tulkintoihin oma vastineensa ennen verotarkastajien lopullisen kannan muodostumista. Tämä alustava verotarkastuskertomus…