Blogi

Avioero-osituksen muistilista

AVIOERON OSITUSSOPIMUSTA VARTEN TARVITTAVAT ASIAKIRJAT JA SELVITYKSET Avioeroprosessiin kuuluu aviopuolisoiden varallisuussuhteiden purkaminen. Omaisuuden osituksesta kannattaa keskustella jo ennen...

Suosiolahja vaikuttaa rintaperillisen lakiosan suuruuteen

Oletko kuullut suosiolahjasta? Suosiolahjalla tarkoitetaan perittävän antamaa lahjaa, jonka hän on antanut rintaperilliselleen tai tämän puolisolle ennen kuolemaansa ja lahja on annettu...

Edunvalvontavaltakirjan sisältö ratkaisee ja vain oikein laaditulla asiakirjalla varmistat tahtosi toteutumisen

Aina ei ole riittävää, että edunvalvontavaltakirja on laadittuna. Mikäli lain edellyttämät määräykset puuttuvat, voi edunvalvontavaltakirja jäädä hyödyttömäksi. Tietyt määräykset...

Avopuoliso voi saada verovapaata hyvitystä avoerossa

Rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo on lähtökohtaisesti veronalaista, ellei sitä ole säädetty erikseen verovapaaksi. Avioliitossa sen purkautumisen yhteydessä hyvityksenä saatua...

Metsätilalle – jatkaja perheestä

Suomessa metsänomistajan keski-ikä on yli 60 vuotta. Usealla metsätilalla edellisistä metsän hakkuista ja harvennuksista on saattanut kulua jo jonkin aikaa, joskus jopa vuosia. On myös...

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos

Onko sinulla se tilanne, että jälkikasvun on aika ottaa vastuuta yrityksestäsi ja sen toiminnasta? Sukupolvenvaihdosluovutuksissa verohuojennuksia voivat saada sekä luopuja että jatkaja....

Uusperheen perintö

Kun Matti ja Maija menivät yhteen, heillä molemmilla oli lapsia jo aiemmista liitoista. Myöhemmin he saivat yhdessä vielä yhden yhteisen lapsen. Sitten tulikin eteen kysymys siitä, kuka...

Perinnönjako

Kuolinpesä lopetetaan perinnönjaolla, jossa kuolinpesän omaisuus jaetaan sen osakkaiden kesken. Jos jakoa ei saada tehtyä sovussa, otetaan avuksi ulkopuolinen pesänjakaja. Perinnöt jakoon Ennen...

Edunvalvontavaltakirja takaa läheisesi asioiden sujuvan hoitamisen läheisesi terveydentilan heiketessä

Oletko ajatellut, miten haluat omia tai läheisesi asioitasi hoidettavan, jos esimerkiksi sinä tai läheisesi sairastuu vakavasti tai jos kyky tehdä päätöksiä muutoin heikkenee? Sairauden tai...

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus suojaa omaisuuttasi Olen saanut useita yhteydenottoja liittyen avioehtosopimukseen ja sen sisältöön, joten laadin tämän kertaisen blogikirjoitukseni avioehtosopimuksesta....

Tämä on Asianajotoimisto AVA Oy:n blogi. Blogikirjoituksia julkaistaan informaatiotarkoituksessa palveluna asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Niitä ei ole tarkoitettu oikeudellisiksi neuvoiksi tai toimiston kannanotoiksi, eikä niiden perusteella voi syntyä toimistollemme toimeksiantoa eikä vastuuta.

Kategoriat

Arvonlisäverotus

Lapsiasiat

Metsäverotus

Perhe- ja perintöasiat

Perintö- ja lahjaverotus

Verotarkastus

Verotus

Verotusmenettely

Yhdistykset ja säätiöt

Yleinen