201610.04
Off
0

Verotusmenettelyihin muutoksia 2017

Verotusmenettelyihin oma-aloitteisten verojen osalta on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat erityisesti niitä, jotka ilmoittavat ja maksavat näitä oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Lisäksi veromuutoksia tulee verotuksen muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyyn. Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti. Ilmoituksia voi antaa esimerkiksi Verohallinnon omassa OmaVero-palvelussa. Ilmoitusten…

201603.23
Off
0

Työpajatoiminnan verotus

Olen keskustellut viime aikoina useamman yleishyödyllisen yhdistyksen kanssa työpajatoiminnan verotuksesta. Verohallinto on näissä tapauksissa katsonut yleishyödyllisen yhdistyksen työpajatoiminnan automaattisesti elinkeinotoiminnaksi ja siten arvonlisäverolliseksi toiminnaksi. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Tyypillisesti yhdistyksen työpajoilla huolletaan autoja, kunnostetaan polkupyöriä tai puuhuonekaluja ja muita puuesineitä, tehdään käsitöitä ja metallitöitä, tarjotaan graafisia palveluita sekä opetellaan siivoustyötä ja kiinteistön huoltotyötä. Työpajatoiminta…

201501.08
Off
0

Arvonlisäverollinen lasku

Euroopan unionin yhteiset laskuja koskevat säännöt arvonlisäverotuksessa sisältyvät laskutusdirektiiviin 2010/45/EU. Suomen arvonlisäverolaki on muutettu vastaamaan kyseistä laskutusdirektiiviä. Pakolliset laskumerkinnät, AVL 209 e § Laskun antamispäivä Juokseva tunniste Myyjän  -nimi ja osoite  -arvonlisäverotunniste  Ostajan  -nimi ja osoite  – arvonlisäverotunniste, kun kyse on yhteisömyynnistä tai käännetyn verovelvollisuuden tilanteesta  Tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji  Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen…

201501.07
Off
0

Veromuutoksia vuodelle 2015

Vuoden 2015 osalta veronkiristysten lista on pitkä ja verokevennyksiä on vain vähän. Verovuodelle on tulossa muun muassa seuraavia muutoksia:  Ansiotuloverotusta kiristetään asteikon yläpäässä ja kevennetään pienituloisimmilta. Kodin ja työpaikan välisten matkojen vähennysoikeuden omavastuu nousee 600 eurosta 750 euroon.  Asuntovelan korkovähennys putoaa 65 prosenttiin maksetuista koroista (vuonna 2014 asuntolainan koroista 75 prosenttia oli vähennyskelpoisia).  Lapsilisäleikkausten kompensoimiseksi…

201412.09
Off
0

Romukauppaan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Romualan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan 1.1.2015 alkaen. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tavaran myynnistä verovelvollinen ei ole tavaran myyjä vaan ostaja. Romualan käännetty verovelvollisuus on käytössä useimmissa EU:n jäsenvaltioissa.  Käännetyn verovelvollisuuden soveltamisala romukaupassa on laaja. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan Suomessa tapahtuvaan metalliromun ja -jätteen myyntiin aina, kun sekä myyjä että ostaja ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjä elinkeinonharjoittajia. Käännettyä…

201412.09
Off
0

Sähköisten palveluiden arvonlisäverotus muuttuu

Sähköisten palvelujen arvonlisäverotus muuttuu 1.1.2015 alkaen. Verotuspaikaksi ostajan sijaintivaltio Kun EU-yritys myy sähköisiä palveluja EU-kuluttajille, verotuspaikka on kulutusmaa eli ostajan sijoittautumisvaltio eikä siis enää myyjän sijoittautumisvaltio. Esimerkiksi suomalaisen yrityksen myydessä sähköisiä palveluja yksityishenkilölle toiseen EU-valtioon, palvelun myynnistä on suoritettava arvonlisävero tähän toiseen EU-valtioon. Sen sijaan, kun myyntimaa on Suomi, myynnistä maksetaan Suomen arvonlisävero 24 prosentin verokannan mukaan. Uusilla…

201410.06
Off
0

Henkilöauton hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero

Olen saanut viime aikoina useita kyselyjä siitä, voiko yhtiö vähentää henkilöauton hankintahintaan ja käyttökustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron? Arvonlisäverotuksessa henkilöautoja koskee tiukka vähennysoikeuden rajoitus. Rajoitus koskee kaikkia henkilöautoina rekisteröityjä autoja. Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverovähennystä henkilöautosta ei saa tehdä. Vähennyksen saa tehdä ainoastaan, mikäli henkilöauto on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi tai käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen tai mikäli se on…