Rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo on lähtökohtaisesti veronalaista, ellei sitä ole säädetty erikseen verovapaaksi. Avioliitossa sen purkautumisen yhteydessä hyvityksenä saatua suoritusta ei yleensä veroteta. Avoliiton purkautuessa sen sijaan avopuolison saamaa hyvitystä ei ole pidetty vastaavalla tavalla automaattisesti verovapaana. Avioliittoa ja avoliittoa tarkastellaan siis verotuksen näkökulmasta eri tavalla. Pääsäännön mukaan avopuolisoa ja aviopuolisoa ei ole tarkoitus rinnastaa toisiinsa. Tästä huolimatta tuloverolain näkökulmasta avoliiton purkautumisen perusteella saatava hyvitys tulisi voida rinnastaa niihin perhe- ja perintöoikeudellisiin saantoihin, jotka ovat verovapaita. Avoliittoa ja avioliittoa ei tulisi siis perhemuotona asettaa tarpeettomasti eriarvoiseen asemaan, vaikka niitä ei rinnastetakaan toisiinsa.

Poikkeuksen avopuolison saaman hyvityksen veronalaisuudesta muodostaa avopuolison tekemä kotityö yhteisen perheen hyväksi. Tällainen kotityö ei tapahdu työsuhteessa, eikä sitä voida tästä syystä pitää luonteeltaan ansiotarkoituksessa tapahtuvana. Kotityötä voidaan pitää enemminkin puolisoiden välisenä työnjakona perheen hoitamisen ja kodin ulkopuolisen ansiotyön välillä. Kotityötä ei ole tehty ansaintatarkoituksessa, vaan sillä on mahdollistettu toisen avopuolison ansiotyössä käyminen ja tämän omaisuuden kartuttaminen. Kotityötä ei voida tästä syystä pitää veronalaisen ansiotulon sijaan saatuna etuutena tai korvauksena.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun (KHO:2020:104) mukaan avopuolison avosuhteen purkautumisen jälkeen hyvityksenä saadusta 430 000 eurosta verovapaana hyvityksenä voitiin pitää 109 000 euroa. Hyvityksen kokonaismäärä oli laskettu arvioimalla sitä työtulojen määrää, jonka kotiin jäänyt puoliso olisi voinut ansaita kokopäiväisessä ansiotyössä avoliiton aikana. Verovapaa osuus kohdistui nimenomaan kotityönä pidettävään osuuteen, joka ei ollut tapahtunut ansiotarkoituksessa.

Avo- tai avioeron yhteydessä maksettua hyvitystä saatetaan siis verottaa eri tavalla. Tapauskohtaiseksi jäänee se, kuinka paljon verovapaata kotityönä pidettävää hyvitystä avopuoliso voi saada erossa.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ole yhteydessä meihin niin vastaamme mielellämme kysymyksiin!