Family Law

 

Oletko eroamassa? Onko osituksessa ongelmia? Onko sinulla oikeus avoerotilanteessa hyvitykseen?

Haluatko tehdä avioehtosopimuksen tai testamentin?                         

Haluatko laatia edunvalvontavaltakirjan?

Meillä saat avuksesi oikeudellisen asiantuntijan, joka huolehtii sinun eduistasi myös vaikeassa elämäntilanteessa, kuten avioeron tai avoeron kohdatessa.  

Hoidamme ja konsultoimme ammattitaidolla perheoikeuteen liittyviä asioita kuten esimerkiksi: 

  • avioehtosopimukset
  • avioerot ja avoerot
  • omaisuuden ositukset ja erottelut avioerotilanteessa
  • avopuolisoiden väliset sopimukset
  • edunvalvontavaltakirjat
  • asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina avio- tai avoerotilanteisiin liittyvissä pesänjakajaprosesseissa sekä oikeudenkäynneissä

Avustamme ja neuvomme kaikissa avioeroon, avoeroon, rekisteröityyn parisuhteeseen ja edunvalvontaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä sopimus- ja oikeudenkäyntiasioissa. Otamme toimeksiantoja hoitaessamme huomioon myös asioiden inhimillisen puolen, jolla on näissä asioissa korostunut merkitys.

Etukäteen asioihin voi varautua laatimalla avioehtosopimuksen, sopimuksen avioeron varalta, edunvalvontavaltakirjan tai testamentin. Avioeron jälkeen omaisuuden jakoon ei liity aina erimielisyyttä. Tällöin asianajaja laatii osituskirjan sovinto-osituksessa. Osituksen toteuttaminen sopimusosituksena antaa osapuolille varsin vapaat kädet sopia ositussopimuksen sisällöstä. Avoerotilanteessa laaditaan omaisuuden erottelukirja. 

Riitaisissa tapauksissa ositus toteutetaan toimitusosituksena. Asianajaja avustaa tällöin omaisuuden jaossa ja hakee käräjäoikeudelta pesänjakajaa.

Olemme avustaneet lukuisissa avioero- sekä avoerotapauksissa, joihin on liittynyt perheyhtiön tai maa-ja metsätalouden kysymyksiä.

Laadimme edunvalvontavaltakirjoja, jolla henkilö voi järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan johdosta.

Otamme huomioon aina myös perheoikeuteen liittyvät verokysymykset.