Avioehtosopimus suojaa omaisuuttasi

Olen saanut useita yhteydenottoja liittyen avioehtosopimukseen ja sen sisältöön, joten laadin tämän kertaisen blogikirjoitukseni avioehtosopimuksesta.

Puolisot laativat avioehtosopimuksen aina yhdessä. Jos avioehtoa ei ole, puolisot saavat toistensa omaisuuteen avio-oikeuden eli oikeuden saada esimerkiksi avioero-osituksessa puolet puolisoiden avio-oikeudenalaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä. Tällöin niin sanottu varakkaampi puoliso maksaa toiselle puolisolle tasinkoa, jolloin kummallekin puolisolle jää yhtä paljon omaisuutta. Avio-oikeus koskee ennen avioliittoa ja avioliiton aikana hankittua, perittyä tai lahjaksi saatua omaisuutta. Avioehtosopimus rajoittaa tätä avio-oikeutta puolison omaisuuteen.

Avioehtosopimuksella sovitaan siitä, miten omaisuus jaetaan puolisoiden kesken osituksessa avioliiton päättyessä. Avioehtosopimus voidaan tehdä kattamaan kaikki omaisuus tai se voidaan tehdä osittaisena koskemaan vain tiettyä omaisuutta tai edelleen yksipuolisena, jolloin vain toisella puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen.  Nuorille pareille laaditaan usein osittainen avioehtosopimus. Toinen puolisoista on voinut saada lahjana tai perintönä omaisuutta tai hän on hankkinut omaisuutta ennen avioliittoa ja tämä omaisuus halutaan jättää avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioliiton aikana hankittuun omaisuuteen puolisot haluavat puolestaan jättää useimmiten avio-oikeuden.  Osittainen avioehtosopimus voi koskea myös esimerkiksi kesämökkiä, sijoitusasuntoa tai maatilaa. Uusperheissä avioehto laaditaan usein puolestaan siten, että kummankin omaisuus siirtyy aikanaan omille lapsille. Tällöin uuden puolison hyväksi voidaan laatia esimerkiksi erilaisia hallintaoikeustestamentteja.  Avioehto on tärkeä myös yrittäjälle. Esimerkiksi yritysvarallisuuden arvostaminen osituksessa aiheuttaa monia ongelmia.

Avioehtosopimus tulee laatia aina kirjallisesti. Sopimuksen voi tehdä milloin tahansa avioliiton aikana tai ennen avioitumista. Avioehtoa ei voi kuitenkaan enää laatia, jos avioero on jo vireillä. Avioehtosopimus tulee voimaan vasta, kun se on rekisteröity maistraatissa. Sopimus rekisteröidään, kun avioliitto on solmittu. Rekisteröintimaksu on tällä hetkellä 55 euroa (vuosi 2015). On huomattava, että maistraatti ei tutki avioehtosopimuksen muotovaatimuksia. Avioehtosopimus on siten pätemätön, jos muotomääräyksiä ei ole noudatettu. Avioehtosopimus kannattaa laatia ammattilaisen kanssa.

Avioehtosopimusta muutetaan tai sopimus voidaan purkaa uudella avioehtosopimuksella, joka sekin on rekisteröitävä maistraatissa. Muutoksia tai lisäyksiä ei voi itse tehdä kirjoittelemalla jotakin sopimusasiakirjaan, sillä ne eivät ole päteviä. Edelleen avioehtosopimusta voidaan sovitella, mikäli avioehtosopimus johtaa osituksessa kohtuuttomaan lopputulokseen.

Yhä useammilla suomalaisilla on omaisuutta ulkomailla, esimerkiksi loma- tai kakkosasuntoja. Avioehtosopimuksessa kannattaa silloin aina mainita, minkä maan lakia aviovarallisuuteen sovelletaan. Tällöin avioehtosopimukseen usein kirjataan, että sopimuksen aviovarallisuuteen sovelletaan Suomen lakia. Jos henkilö asuu ulkomailla, avioehtosopimus kannattaa näyttää aina myös paikalliselle asiantuntijalle. Edelleen on paljon kansainvälisiä avioliittoja. Tällöin on tärkeä selvittää, että Suomessa laadittu avioehtosopimus on pätevä myös toisen puolison kotimaassa varsinkin, jos puolisoilla on omaisuutta molemmissa valtioissa.