201412.09
Off
0

Sähköisten palveluiden arvonlisäverotus muuttuu

Sähköisten palvelujen arvonlisäverotus muuttuu 1.1.2015 alkaen. Verotuspaikaksi ostajan sijaintivaltio Kun EU-yritys myy sähköisiä palveluja EU-kuluttajille, verotuspaikka on kulutusmaa eli ostajan sijoittautumisvaltio eikä siis enää myyjän sijoittautumisvaltio. Esimerkiksi suomalaisen yrityksen myydessä sähköisiä palveluja yksityishenkilölle toiseen EU-valtioon, palvelun myynnistä on suoritettava arvonlisävero tähän toiseen EU-valtioon. Sen sijaan, kun myyntimaa on Suomi, myynnistä maksetaan Suomen arvonlisävero 24 prosentin verokannan mukaan. Uusilla…

201411.12
Off
0

Verotarkastus – menettely muuttuu

Verotarkastusmenettely uudistuu 1.10.2014 alkaneisiin Verohallinnon suorittamiin verotarkastuksiin siten, että verovelvollisen kuulemisprosessi yksinkertaistuu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Verohallinto ei anna enää alustavaa verotarkastuskertomusta, vaan verotarkastuksesta laaditaan ainoastaan yksi verotarkastuskertomus, johon verovelvollinen voi antaa vastineensa. Aikaisemmin verotarkastajat antoivat ensin alustavan verotarkastuskertomuksen, johon verovelvollisella oli mahdollisuus antaa verotarkastajien tulkintoihin oma vastineensa ennen verotarkastajien lopullisen kannan muodostumista. Tämä alustava verotarkastuskertomus…

201411.06
Off
0

Avioero-ositus ja tasingosta luopuminen – lahjaverotus

Avioliiton päättyessä avioeroon osituksen sisältö ja maksettavan tasingon määrä ovat usein sopimuksenvaraisia kokonaisratkaisuja. Puolisoiden välisen sopimuksen taustalla voi olla mitä erilaisimpia seikkoja eikä  avioliittolain mukaisesta puolittamisesta välttämättä voida eikä haluta pitää kiinni. Avioero-osituksessa tasingon maksu ei ole lähtökohtaisesti verotettavaa tuloa eikä varainsiirtoverotusta tule. Verottomuuden taustalla on se, että maksu on tapahtunut avioliittolaissa säädetyllä tavalla. Jos…

201410.20
Off
0

Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Verohallinto on antanut  10.10.2014 Palkkaa vai työkorvausta -ohjeen, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Päivitetyssä ohjeessa selkeytetään ja täsmennetään tunnusmerkkejä, joiden perusteella ratkaistaan, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta. Ohjeella ei ole tarkoitus kiristää nykyistä verotuskäytäntöä, vaan päinvastoin helpottaa pienten ja aloittavien yritysten toimintaa siten, että yksittäisistä toimeksiannoista maksettavia suorituksia voitaisiin pitää yhä useammin työkorvauksena….

201410.06
Off
0

Henkilöauton hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero

Olen saanut viime aikoina useita kyselyjä siitä, voiko yhtiö vähentää henkilöauton hankintahintaan ja käyttökustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron? Arvonlisäverotuksessa henkilöautoja koskee tiukka vähennysoikeuden rajoitus. Rajoitus koskee kaikkia henkilöautoina rekisteröityjä autoja. Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverovähennystä henkilöautosta ei saa tehdä. Vähennyksen saa tehdä ainoastaan, mikäli henkilöauto on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi tai käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen tai mikäli se on…

201410.02
Off
0

Ava Law Oy:n toiminta jatkuu uudessa osoitteessa

Ava Law Oy on muuttanut 1.10.2014 uusiin toimitiloihin. Toimisto sijaitsee Tampereen keskustassa hyvien julkisten kulkuyhteyksien ja palvelujen vieressä. Toimisto sijaitsee Tulli Business Parkissa osoitteessa Åkerlundinkatu 11 A. Tervetuloa nykyiset ja uudet asiakkaat. Samassa yhteydessä uusittiin myös internetsivut.