Arvonlisäveroneuvonta

Tarvitsetko arvonlisäverokonsultointia ja veroneuvontaa? Onko yrityksesi toiminta joltakin osin vapautettu arvonlisäverosta? Mikä on oikea arvonlisäverokanta ja veron peruste? Onko ostetusta tavarasta tai palvelusta arvonlisäveron vähennysoikeutta? Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus? Entä laskumerkintävaatimukset ja alarajahuojennus? Ja kansainväliset alv-kysymykset?

 
Toimiiko yhdistyksesi arvonlisäverotuksen kannalta liiketoiminnan muodossa? Onko yhdistyksesi toiminta tai varainhankinta arvonlisäverollista?  Olen erikoistunut yhdistysten ja säätiöiden alv asioihin
 
Hoidan vuosittain useita
  • yritysten,
  • yhdistysten ja säätiöiden sekä  
  • maa- ja metsätalouden arvonlisäveroasioita
  • kotimaan kaupassa, ulkomaan kaupassa sekä EU-tavara- ja EU-palvelukaupassa.

Kartoitan liiketoiminnan ongelmakohdat sekä vähennettävän että suoritettavan veron kannalta ja varmistan oikeat menettelytavat. 

Arvonlisäverotus on erikoistumisalaani ja olen suorittanut Euroopan komission arvonlisäverodirektiiviä koskevan koulutuksen. 

 

Arvonlisäveroneuvonta, alv-kartoitukset  ja verotuksen muutoksenhaku 

Annan arvonlisäveroneuvontaa yksittäisissä kysymyksissä sekä isommissa kokonaisuuksissa. Teen yrityksen tarpeiden mukaan muokatun alv-kartoituksen, jonka avulla voin kartoittaa sekä arvonlisäveroriskit että säästömahdollisuudet. Samalla voin varmistaa oikeat menettelytavat ja merkintävaatimukset.
 
Olen erikoistunut myös yleishyödyllisten yhteisöjen, yhdistysten ja säätiöiden, arvonlisäveroasioihin. Konsultoin yhdistyksiä ja säätiöitä vuosittain lukuisissa erilaisissa alv-kysymyksissä. Kyse on usein myös yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverollisen toiminnan määrittelystä.
 
Avustan asiakkaitani vastaamaan Verohallinnon lähettämiin selvityspyyntöihin. Laadin arvonlisäveron oikaisuvaatimuksia sekä verovalituksia hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  Hoidan myös hallintotuomioistuimen suullisia käsittelyjä.  Avustan kaikissa arvonlisäverotuksen muutoksenhakuun liittyvissä kysymyksissä.
 
  
Ennakkoratkaisun hakeminen 
 
Arvonlisäveron ennakkoratkaisut ovat Verohallinnon sitovia päätöksiä siitä, miten Verohallinto verotusta toimittaessaan menettelee yksittäisessä veroasiassa. Ennakkoratkaisujen avulla voidaan välttää jälkikäteiset tulkintaepäselvyydet esimerkiksi verotarkastuksissa Verohallinnon kanssa. Kun tarvitset kysymykseesi Verohallinnon sitovaa kannanottoa, laadin puolestasi ennakkoratkaisuhakemuksen. Jos intressin suuruus on merkittävä tai järjestelyyn liittyy tulkinnanvaraisia asioita, ennakkoratkaisu on välttämätön.
 

Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisuhakemus voi koskea esimerkiksi

  • suunnitteilla olevaa liiketoimea
  • myynnin verollisuutta
  • kansainväliseen tavara- ja palvelukauppaa koskevia kysymyksiä
  • arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevia kysymyksiä.
 
Maksullista ennakkoratkaisua haetaan Verohallinnolta. Jos asia on periaatteellisesti merkittävä tai siitä annettava päätös edistää verotuskäytännön yhtenäisyyttä, ennakkoratkaisua voidaan hakea keskusverolautakunnalta.
 
 

Verotarkastus 

Avustan verotarkastuksiin liittyvissä epäselvyyksissä sekä verotarkastuksen aikana annettavissa selvityksissä ja vastineissa jo ennen Verohallinnon maksuunpanopäätöksiä. Arvonlisäveron maksuunpanopäätöksiä ei kannata jäädä odottamaan, vaan epäselvyydet ja virheelliset tulkinnat kannattaa selvittää verolakimiehen avustuksella ennen Verohallinnon päätöksiä. Verotarkastuksessa korostuu aina verovelvollisen selvittämisvelvollisuus.
 
Verotarkastuksen jälkeen laadin Verohallinnon maksuunpanopäätöksistä arvonlisäveron oikaisuvaatimuksia sekä verovalituksia. Osaan arvioida, mihin verotarkastuskertomuksessa esitettyihin väitteisiin kannattaa puuttua ja mitä näyttöä asiakkaideni eduksi vaaditaan. Verotarkastuskertomuksiin sisältyy usein myös oikeudellisesti tulkinnallisia kysymyksiä. Ennen verovalitusta teen arvion siitä, kannattaako asiasta lähteä valittamaan.