Euroopan unionin yhteiset laskuja koskevat säännöt arvonlisäverotuksessa sisältyvät laskutusdirektiiviin 2010/45/EU. Suomen arvonlisäverolaki on muutettu vastaamaan kyseistä laskutusdirektiiviä.

Pakolliset laskumerkinnät, AVL 209 e §

 • Laskun antamispäivä
 • Juokseva tunniste
 • Myyjän

 -nimi ja osoite

 -arvonlisäverotunniste

 •  Ostajan

 -nimi ja osoite

 – arvonlisäverotunniste, kun kyse on yhteisömyynnistä tai käännetyn verovelvollisuuden tilanteesta

 •  Tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji
 •  Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 •  Veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa
 •  Hyvitykset ja alennukset
 •  Verokanta
 •  Suoritettavan veron euromäärä
 •  Merkintä myynnin verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverolain taikka arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen
 • Ostajan verovelvollisuudesta merkintä “käännetty verovelvollisuus”
 •  Merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä
 •  Muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun

Marginaaliverotusmenettelyyn liittyvät merkinnät

 •  Käytetty tavara: “voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat”
 •  Taide-, keräily- tai antiikkiesine: “voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet” tai “voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet”
 •  Matkatoimistopalvelu: “voittomarginaalijärjestelmä – matkatoimistot”

Kansainväliseen kauppaan liittyvät merkinnät

 •  Merkintä myynnin verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverolain taikka arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen
 •  Ostajan verovelvollisuudesta merkintä: “Käännetty verovelvollisuus” tai “Reverse charge”
 •  Jos myydään uusi kuljetusväline toiseen EU-maahan, kuljetusvälineitä koskevat tiedot

Laskun antamiselle on määräaika tavaroiden yhteisömyynnissä sekä rajat ylittävien palvelujen myynnissä, joissa ostaja on verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella toisessa EU-maassa. Tavaroiden yhteisömyynnistä on annettava lasku viimeistään tavaran toimituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden 15. päivänä. Jos palvelun myyntiin sovelletaan toisen EU-maan Suomen vastaavaa yleissääntöä (AVL 65 §), lasku on annettava viimeistään palvelun suorituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden 15. päivänä.

Merkintä itselaskutuksesta, jos ostaja laatii laskun myyjän puolesta

 • Merkintä “Itselaskutus” tai “Selfbilling”

 Kevennetyt laskumerkintävaatimukset, AVL 209 f §

 •  Laskun antamispäivä
 •  Myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus)
 •  Myytyjen tavaroiden määrä ja palvelujen laajuus sekä näiden laji
 •  Suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain
 •  Muutoslaskujen osalta viittaus alkuperäiseen laskuun sekä ne tiedot, joita laskulla muutetaan
 • Laskuissa voi olla enemmän tietoa kuin mitä arvolisäverolain säännökset edellyttävät

Kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia sovelletaan, kun laskun loppusumma on enintään 400 euroa. Lisäksi kevennettyjä sisältövaatimuksia sovelletaan vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa. Tässä tapauksessa laskun loppusummalla ei ole merkitystä ja se voi siis ylittää 400 euroa. Kevennettyä menettelyä ei sovelleta muun muassa tavaroiden yhteisömyynneissä tai kaukomyynneissä eikä EU-maassa tapahtuvissa tavaran tai palvelun myynneissä, joista ostaja suorittaa veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella.