201702.13
Off
0

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos

Onko sinulla se tilanne, että jälkikasvun on aika ottaa vastuuta yrityksestäsi ja sen toiminnasta? Sukupolvenvaihdosluovutuksissa verohuojennuksia voivat saada sekä luopuja että jatkaja. Huojennukset voivat koskea niin kauppaa kuin lahjaa ja perintöä/testamenttia. Oleellista kuitenkin on se, että huojennuksille laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Kauppa – luopujan verohuojennus Vastikkeellisella saannolla tarkoitetaan yleensä kauppaa ja vaihtoa. Tällöin omaisuutta luovutetaan…