201606.28
Off
0

Perinnönjako

Kuolinpesä lopetetaan perinnönjaolla, jossa kuolinpesän omaisuus jaetaan sen osakkaiden kesken. Jos jakoa ei saada tehtyä sovussa, otetaan avuksi ulkopuolinen pesänjakaja. Perinnöt jakoon Ennen perinnönjakamista kuolinpesää hallitsevat kuolinpesän osakkaat yhdessä. Yksittäiselle perilliselle ei useamman osakkaan kuolinpesässä tule oikeutta määrätä vainajan omaisuudesta. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentinsaajat sekä leski ositukseen saakka, jos hänellä on avio-oikeus kuolleen puolisonsa…