Perinnönjako

Kuolinpesä lopetetaan perinnönjaolla, jossa kuolinpesän omaisuus jaetaan sen osakkaiden kesken. Jos jakoa ei saada tehtyä sovussa, otetaan avuksi ulkopuolinen pesänjakaja. Perinnöt jakoon Ennen perinnönjakamista kuolinpesää hallitsevat kuolinpesän osakkaat yhdessä....