201509.07
Off
0

Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu

Tuomioistuinsovittelu lapsiasioissa Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevaa riitaa voidaan selvittää oikeusistunnon ohella tai sijaan tuomioistuinsovittelussa. Tuomioistuinsovittelussa kyse on asiantuntija-avusteisesta sovintomenettelystä, jossa perheasioihin perehtyneen tuomarin avustajana toimii lapsen kehitykseen erikoistunut psykologi tai sosiaalityöntekijä. Edelleen osapuolilla on useimmiten tukena ja apuna oma asianajaja. Sovittelu tapahtuu käräjäoikeuden tiloissa mutta varsinaisen oikeudenkäynnin ulkopuolella. Sovittelu koostuu valmistelusta, yhteis-…