201411.12
Off
0

Verotarkastus – menettely muuttuu

Verotarkastusmenettely uudistuu 1.10.2014 alkaneisiin Verohallinnon suorittamiin verotarkastuksiin siten, että verovelvollisen kuulemisprosessi yksinkertaistuu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Verohallinto ei anna enää alustavaa verotarkastuskertomusta, vaan verotarkastuksesta laaditaan ainoastaan yksi verotarkastuskertomus, johon verovelvollinen voi antaa vastineensa. Aikaisemmin verotarkastajat antoivat ensin alustavan verotarkastuskertomuksen, johon verovelvollisella oli mahdollisuus antaa verotarkastajien tulkintoihin oma vastineensa ennen verotarkastajien lopullisen kannan muodostumista. Tämä alustava verotarkastuskertomus…

201411.06
Off
0

Avioero-ositus ja tasingosta luopuminen – lahjaverotus

Avioliiton päättyessä avioeroon osituksen sisältö ja maksettavan tasingon määrä ovat usein sopimuksenvaraisia kokonaisratkaisuja. Puolisoiden välisen sopimuksen taustalla voi olla mitä erilaisimpia seikkoja eikä  avioliittolain mukaisesta puolittamisesta välttämättä voida eikä haluta pitää kiinni. Avioero-osituksessa tasingon maksu ei ole lähtökohtaisesti verotettavaa tuloa eikä varainsiirtoverotusta tule. Verottomuuden taustalla on se, että maksu on tapahtunut avioliittolaissa säädetyllä tavalla. Jos…