sopimus

 

Toimistomme tarjoaa yrityksille vero-oikeudellisia, kiinteistöoikeudellisia sekä yhtiöoikeudellisia palveluja. Asiakaskunta koostuu pk- ja mikroyritykistä. Toimisto toimii täysin valtakunnallisesti. Asiakkaamme ovat paitsi Pirkanmaalta niin myös eri puolilta Suomea. Moni asia hoidetaan pelkästään etäyhteyden välityksellä sähköpostitse ja puhelimitse. Joihinkin asioihin tarvitaan alkuneuvottelu toimistolla, jonka jälkeen asioiden hoito jatkuu puhelimitse ja sähköpostitse.

Verotus

Vero-oikeus muuttuu jatkuvasti. Uutta oikeuskäytäntöä tulee koko ajan. Nopeat muutokset vaativat jatkuvaa seurantaa ja syvällistä asiantuntemusta. Lähtökohtana veroneuvonnassa on asiakkaan etu. 

Toimisto on erikoistunut edustamaan asiakkaitaan veroviranomaisissa. Veroneuvonta kuuluu päivittäin työn kuvaan. Keskeisen osan veropalvelua muodostavat yritysten veroneuvonta, Verohallinnon esittämiin selvityspyyntöihin vastaaminen, ennakkoratkaisuhakemusten laatiminen, neuvonanto verotarkastuksissa, verotuksen muutoksenhaku sekä oikeudenkäynnit hallintotuomioistuimissa. 

Keskeisessä osassa ovat myös osakekaupat, sukupolvenvaihdosluovutukset sekä muut järjestelyt.

Kiinteistöt, asunto-osakeyhtiöt ja yhtiöoikeudelliset asiat

Toimistomme avustaa asiakkaitaan erilaisissa kiinteistö- ja asunto-osakeoikeudellisissa asioissa, maanvuokraoikeutta koskevissa asioissa sekä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa.

Toimistomme avustaa kiinteistön tai asunto-osakkeen hankintaan, käyttöön, hallintaan, vuokraukseen ja luovuttamiseen liittyvissä sopimus- ja riita-asioissa.

Toimistomme hoitaa erilaisia yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyviä toimenpiteitä; muun muassa osakeyhtiön perustamiset, yhtiöjärjestyksen muutokset, osakas- ja salassapitosopimukset, yhtiömuodon muutokset, osake- ja liiketoimintakaupat, sukupolvenvaihdokset, muut järjestelyt, yhtiön myynnit ja lopettamiset sekä erilaisten asiakirjojen laatiminen.