tietokone

Toimisto tarjoaa yksityisille henkilöille vero-oikeudellisia, perhe- ja perintöoikeudellisia sekä asunto- ja kiinteistöoikeudellisia palveluita. 

Toimisto toimii valtakunnallisesti. Asiakkaamme ovat paitsi Pirkanmaalta niin myös eri puolilta Suomea. Moni toimeksianto hoidetaan pelkästään etäyhteyden välityksellä sähköpostitse ja puhelimitse. Joihinkin asioihin tarvitaan alkuneuvottelu toimistolla, jonka jälkeen asioiden hoito jatkuu puhelimitse ja sähköpostitse.

Vero-oikeus

Vero-oikeus muuttuu jatkuvasti. Uutta oikeuskäytäntöä tulee koko ajan. Nopeat muutokset vaativat jatkuvaa seurantaa ja syvällistä asiantuntemusta. Asiantuntijamme seuraa lainsäädännön ja verotuskäytännön muutoksia jatkuvasti. Lähtökohtana henkilöasiakkaan veroneuvonnassa on aina asiakkaan etu. 

Keskeisen osan veropalvelua muodostavat yksityishenkilön verotuksen ilmoitukset, esitäytetyn veroilmoituksen täydentäminen, Verohallinnon lähettämiin selvityspyyntöihin vastaaminen, verotuksen muutoksenhaku sekä oikeudenkäynnit hallintotuomioistuimisssa.

Myös erilaiset maatalous- ja metsäverotuskysymykset, maatilan perinnönjakoa koskevat asiat, sukupolvenvaihdokset sekä maatilan lakiasiat kuuluvat asiantuntijan osaamisalueisiin.

Perhe- ja perintöasiat sekä lapsiasiat

Toimisto avustaa ja antaa neuvoja kaikissa avioeroon, avoeroon, rekisteröityyn parisuhteeseen, lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen sekä edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. 

Toimisto toimii asiantuntijana myös erilaisissa perunkirjoitusta, perinnönjakoa sekä testamentin ja edunvalvontavaltakirjan laatimista koskevissa asioissa.

Perintö- ja lahjaverosuunnittelussa keskitytään omaisuuden järjestelyihin ja selvitetään, mikä on verotuksellisesti ja muutoin tarkoituksenmukainen tapa saavuttaa asiakkaan haluama lopputulos. Toimisto avustaa kaikissa perintö- ja lahjaverotuksen kysymyksissä. 

Kiinteistöt ja asunto-osakkeet

Toimisto avustaa asiakkaitaan erilaisissa kiinteistön ja asunto-osakkeen hankintaan, käyttöön, hallintaan, vuokraukseen ja luovuttamiseen liittyvissä sopimus- ja riita-asioissa.

Toimisto avustaa erilaisissa kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisessa ja halkomisessa sekä rasite- ja tietoimituksissa. Mikäli maanmittauslaitoksen kiinteistötoimituksen päätös on kielteinen, päätöksestä voi valittaa maaoikeuteen.

Toimisto avustaa erilaisissa maanvuokraoikeutta koskevissa asioissa.