tietokone

Toimistomme tarjoaa yksityisille henkilöille vero-oikeudellisia, perhe- ja perintöoikeudellisia sekä asunto- ja kiinteistöoikeudellisia palveluita. 

Toimistomme toimii valtakunnallisesti. Asiakkaamme ovat paitsi Pirkanmaalta niin myös eri puolilta Suomea. Moni toimeksianto hoidetaan pelkästään etäyhteyden välityksellä sähköpostitse ja puhelimitse. Joihinkin asioihin tarvitaan alkuneuvottelu toimistolla, jonka jälkeen asioiden hoito jatkuu puhelimitse ja sähköpostitse.

Vero-oikeus

Vero-oikeus muuttuu jatkuvasti. Uutta oikeuskäytäntöä tulee koko ajan. Nopeat muutokset vaativat jatkuvaa seurantaa ja syvällistä asiantuntemusta. Lähtökohtana henkilöasiakkaan veroneuvonnassa on aina asiakkaan etu. 

Keskeisen osan veropalvelua muodostavat yksityishenkilön verotuksen ilmoitukset, erilaisten veroilmoitusten täydentäminen, Verohallinnon lähettämiin selvityspyyntöihin vastaaminen, verotuksen muutoksenhaku sekä oikeudenkäynnit hallintotuomioistuimisssa.

Myös erilaiset maatalous- ja metsäverotuskysymykset, maatilan perinnönjakoa koskevat asiat, sukupolvenvaihdokset sekä maatilan lakiasiat kuuluvat asiantuntijan osaamisalueisiin.

Perhe- ja perintöasiat 

Toimistomme avustaa ja antaa neuvoja kaikissa avioeroon, avoeroon, rekisteröityyn parisuhteeseen sekä edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. 

Toimistomme toimii asiantuntijana myös erilaisissa perunkirjoitusta, perinnönjakoa sekä testamentin ja edunvalvontavaltakirjan laatimista koskevissa asioissa.

Perintö- ja lahjaverosuunnittelussa keskitytään omaisuuden järjestelyihin ja selvitetään, mikä on verotuksellisesti ja muutoin tarkoituksenmukainen tapa saavuttaa asiakkaan haluama lopputulos. Toimistomme avustaa kaikissa perintö- ja lahjaverotuksen kysymyksissä. 

Kiinteistöt ja asunto-osakkeet

Toimistomme avustaa asiakkaitaan erilaisissa kiinteistön ja asunto-osakkeen hankintaan, käyttöön, hallintaan, vuokraukseen ja luovuttamiseen liittyvissä sopimus- ja riita-asioissa.

Toimistomme avustaa erilaisissa kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisessa ja halkomisessa sekä rasite- ja tietoimituksissa. Mikäli maanmittauslaitoksen kiinteistötoimituksen päätös on kielteinen, päätöksestä voi valittaa maaoikeuteen.

Toimistomme avustaa erilaisissa maanvuokraoikeutta koskevissa asioissa.